Strategi Kabudayan Kanggo Majuning Budaya

Seniman wayang wong saka Dinas Kebudayaan Kota Solo nggelar wayang wong kanthi lakon Perang Kembang ing kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Sabtu (8/12 - 2018). (Solopos/M. Ferri Setiawan)
20 Desember 2018 07:37 WIB Ika Yuniati Jagad Jawa Share :

Rubrik Jagad Jawa ugi kababar ing Koran Solopos saben dinten Kemis. Ing babaran Kemis (20/12/2018) menika kapacak bab Kongres Kebudayaan Indonesia.

Solopos.com, SOLO -- Adicara Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 wis purna kira-kira sepuluh dina kepungkur. Taun iki ngepasi KKI kaping-100 sing diadani dening Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Ing taun iki kongres uga luwih legal amarga wis disahke dening Undang-Undang No 5 Tahun 2019 bab Pemajuan Kebudayaan.

Asil KKI 2018 iku dokumen strategi kebudayaan sing isine resolusi utawa pangajabe para sutresna budaya lan budayawan saindhenge Nuswantara. Miturut rilis kang katulis dening Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan isine resolusi strategi kabudayan iku diperang dadi patang bab.

Bab kapisan yaiku kupiya gawe kabudayan saya sumrambyah supaya nguwatake kalungguhane Bangsa Indonesia ing pepanthan Internasional. Carane yaiku nyumadyakake sarana kemajuwaning kabudayan kanggo promosi Indonesia ing pepanthan internasional. Banjur luwih semangat anggone nggandheng negara liya kanthi tujuwan nguwatake kabudayane dhewe.

Bab kaping pindho yaiku mupangatake kabudayan kanggo nyejahteraake masarakat. Cara kanggo mujudke pangajab kasebut yaiku netepake kabudayan minangka investasi. Nguri-uri kabudayan, mligine sing ana gandheng cenenge karo seni tradisi. Sing pungkasan yaiku nguripi wisata budaya sing adhedhasar cagar budaya.

Bab kaping telu yaiku reformasi kelembagaan lan anggaran dana kabudayan. Cara kanggo mujudake bab kasebut, yaiku nyelarasake aturan ing pamarentah pusat lan dhaerah kanggo majuning kabudayan banjur migunakake anggaran kabudayaan kanthi bener lan pener.

Bab kaping papat yaiku pamarentah pusat minangka kang ngesuhi majuning kabudayan kudu luwih greget anggone mujudake pangajab kasebut. Carane yaiku mangun sistem data kabudayan sing tanja lan pinercaya. Nyumadyakake sarana lan prasarana kabudayan. Sing pungkasan yaiku ningkatake Sumber Daya Manusia (SDM) sing ngurusi kabudayan.

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid ngandharake strategi kabudayan iku bab wigati sing kudu dinduweni Indonesia. Strategi kabudayan diterusake dadi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, banjur ditetepake dadi Rencana Kerja Pemerintah.

“Iki sing paling penting. Strategi kabudayan ora ngatur apa sing bakal dilakoni masarakat. Masarakat lan para sutresna budaya iku wis mlaku. Nanging lakune iku kudu diarahake,” kandhane.

Kepala Dinas Kebudayaan Solo Kinkin Sultanul Hakim nalika diwawancarai wartawan ing dina pungkasane KKI 2018 melu nyengkuyung program pamarentah. Dheweke ngandharake menawa kabudayan penting kanggo ngrumat Kebinekaan.