Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 Ngasilake Strategi Kabudayan

Presiden Joko Widodo nampa dokumen strategi kebudayaan saka wakil tim penyusun ing Gedung Kemendikbud, Jakarta Pusat, Minggu (9/12 - 2018). (Solopos/M. Ferri Setiyawan)
13 Desember 2018 13:55 WIB Ika Yuniati Jagad Jawa Share :

Rubrik Jagad Jawa ugi kababar ing Koran Solopos saben dinten Kemis. Ing babaran Kemis (13/12/2018) menika kapacak bab Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018.

Solopos.com, JAKARTA -- Dina pungkasan adicara Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 diisi pentas lan pawai budaya sing disengkuyung kurang luwih 3.400 pawongan saka 34 provinsi. Pawai kabudayan iku diwiwiti saka Gelora Bung Karno nganti Bunderan Tugu Pemuda nalika Car Free Day (CFD), Minggu (9/12/2018) esuk.

Pawai kanthi irah-irahan Pusaran Daya Nusantara Indonesia: Warna Indonesia, Daya Nusantara! Iku uga ngepyakake tari kolosal Mahakarya Nuswantara sing diripta dening Denny Malik lan Ronald Steven.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mbuka adicara pawai kanthi cara nabuh alat musik saka Aceh, rapai pasee. Adicara kasebut uga ditekani dening Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid lan para pejabat eselon II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KKI 2018 banjur ditutup Minggu wengi. Presiden Joko Widodo diaturi asile kongres awujud dokumen strategi kebudayaan dening wakil tim penyusun yaiku I Made Bandem lan Nungki Kusumastuti ing Gedung Kemendikbud, Jakarta Pusat.

Isi dokumen iku resolusi kabudayan sing disusun dening para sutresna budaya lan budayawan sak Nuswantara. Budayawan duweni pangajab dokumen iku bisa dadi dhasar kawicaksanan kanggo majuning kabudayan 20 taun kepungkur.

Sakbubare nampa dokumen, Presiden Jokowi meheni pangaji marang budayawan senior cacah papat yaiku Ismijono lan Hubertus Sadirin (anggota pemugaran Candi Borobudur ing taun 1973 nganti 1983), D. Zawawi Imron (penyair lan sastrawan), lan Putu Wijaya (sastrawan).

Muhadjir Effendy ngandharake KKI 2018 ditekani kurang luwih 7.000 pawongan saindhenge Nuswantara. Adicara iku diadani wiwit Rebo (5/12/2018) nganti Minggu (9/12/2018) kanti irah irahan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Kasil saka kongres arupa dokumen strategi kebudayaan iku bisa kanggo adhedhasar program-program pamarentah 20 taun kang bakal kelakon.

“Kongres iki dadi pangajab kita budayawan lan pamerti budaya. Dokumen strategi kebudayaan sing diasilake saka kongres iku muga-muga bisa dadi dhasar kabudayan nasional nganti 20 taun kang bakal teka,” kandhane Muhadjir.

Taun iki ngepasi KKI kaping satus sing diadani dening Direktorat Jenderal Kebudayaan. Taun iki uga dadi taun kapisan adicara kongres sing disahke dening Undang-Undang No 5 Tahun 2019 bab Pemajuan Kebudayaan.

Miturut lapuran Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, Minggu, proses ngrumusake strategi kabudayan iku ora gampang. Diskusi bab iku diadani kira-kira nganti 800 sesi saksuwene 10 wulan. Diwiwiti saka tataran kabupaten/kota, provinsi, nembe puncake ing kongres ing Jakarta utawa pusat.

Ana 33 forum prakongres sing wis diadani. Diskusine dirawuhi dening para sutresna budaya, pamerti budaya, uga nom-noman. Dene, Strategi Kebudayaan iku digarap adhedhasar rangkuman Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) saka Nuswantara.

“Strategi kabudayan ora amung sumbang pamikirane para ahli utawa pemikir sing cemerlang nanging asil saka kelantipane pikir bebarengan. Iki ora diwiwiti saka jlentrehe makalah, nanging diimpun saka usulan lan masalah saka ngisor,” kandhane Hilmar.