I Nyoman Mandra Kupiya Ngleluri Lukisan Klasik Bali

I Nyoman Mandra (kemendikbud.go.id)
18 Oktober 2018 11:55 WIB Ika Yuniati Jagad Jawa Share :

Rubrik Jagad Jawa ugi kababar ing Koran Solopos saben dinten Kemis. Ing babaran Kemis (18/10/2018) menika kapacak bab I Nyoman Mandra.

Solopos.com, SOLO -- Salah sawijing seniman saka Bali, I Nyoman Mandra, 72, antuk pangaji saka pamarentah pusat taun 2016 awit kupiyane ngleluri lukisan klasik Bali.

Miturut katrangan kang ditulis dening Bagian Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mandra kalebu tokoh maestro pelestari lukis klasik Bali ing Desa Kamasan, Klungkung. Dheweke dadi seniman nganti nemoni pati ing yuswa 72 taun, Juni 2018 kepungkur.

Miturut katrangan Kemendikbud, Mandra sinau lukis wiwit isih Sekolah Dasar (SD). Sakwise Sekolah Menengah Pertama (SMP) dheweke ora nerusake sekolah. Nanging tetep dadi seniman nganti ketemu pelukis senior Peggy Anjas lan Nyoman Dogol. Sakbubare ketemu Peggy lan Dogol dheweke saya wasis. Mandra luwih sengkut anggone nglukis.

Dheweke terus gawe lukisan sanadyan ora payu gara-gara Gunung Agung mbledhos taun 1965. Ing taun 1970 ana panaliti budaya saka Walanda, Stephen Clot, aweh panyaruwe lukisan gaya Kamasan wektu iku kuwalitase saya mudhuk.

Wiwit iku Mandra mulang bocah-bocah Kamasan sinau lukis klasik Bali. Bom Bali I ing taun 2002 uga ndadekake minat marang seni lukis mudhun. Sanadyan mengkana dheweke tetep gumbregut anggone nglukis lan ngajari bocah-bocah ing sanggare.

Mandra kerep dijak pameran ing nagara manca. Sanadyan mengkana dheweke ngaku luwih seneng pameran ing Indonesia. Dheweke nduweni kebiasaan unik, yaiku nyimpen siji lukisan Bali Klasik gaweyane saben taun.

Nganti saiki dheweke nduwe 75 lukisan sing disimpen wiwit taun 1940. “Lukisan-lukisan iku kanggo warisan sanak kadangku suk mben,” kandhane dheweke nalika ditemoni petugas saka Kemendikbud sawetara taun kepungkur.

Ing catetane Kemendikbud, Mandra, uga antuk pirang-pirang pangaji saka pamarentah daerah, pusat, lan nagara manca. Nagara manca sik menehi dheweke pangaji yaiku Duta Besar Rusia ing taun 2009, Duta Besar R.J. Belgia ing taun 2008.