Pinisi Kalebu Daftar Warisan Kabudayan ing UNESCO

Prau Pinisi (Antara/Wahyu Putro A.)
04 Oktober 2018 13:05 WIB Ika Yuniati Jagad Jawa Share :

Rubrik Jagad Jawa ugi kababar ing Koran Solopos saben dinten Kemis. Ing babaran Kemis (4/10/2018) menika kapacak babagan Pinisi Kalebu Daftar UNESCO.

Solopos.com, SOLO -- Kapal Pinisi saka Sulawesi Selatan resmi ditetepake minangka salah sawijining warisan kabudayan donya dening pepanthan internasional The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Katrangan iku katulis ing website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, www.kemdikbud.go.id.

Kapal Pinisi ditetepake minangka warisan budaya nalika sidang kaping-12 Komite Warisan Budaya UNESCO ing Jeju, Korea Selatan, Kemis (7/12/2017). Ing adicara kanthi irah-irahan PINISI: Art of Boatbuilding in South Sulawesi kasebut wakil saka UNESCO ngakoni menawa kapal pinisi dadi warisan kabudayan Indonesia sing wigati. Pinisi dadi simbol teknik gawe kapal tradisional saka kayu sing isih digunakake nganti tekan saiki.

Sakdurunge Pinisi, ana kabudayan Indonesia sing wus kalebu daptar warisan ing UNESCO. Ana Wayang (2008), Keris (2008), Batik (2009), Angklung (2010), Tari Saman (2011), Noken Papua (2012), Tari Tradisional Bali (2015), sarta Program Pendidikan dan Pelatihan Batik di Museum Batik Pekalongan (2009).

Sertifikat Kapal Pinisi minangka Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) diwenehake dening Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan marang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lan Kabupaten Bulukumba, Selasa (27/3/2018).

Sertifikat diwenehake dening Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, marang Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, A. Musyaffar Syah, lan Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, ing Pelabuhan Bira, Bulukumbu.

Ing pidatone, Hilmar ngandharake Kapal Pinisi iku beda banget karo kapal liyane sing digawe dening juru rakit kapal saka nagara manca. Pinisi digawe para leluhur jaman mbiyen kanti cara tradhisional, mung ngandelke kayu lan tali. Pinisi samsaya sumrambyah lan isih digunakake nganti tekan saiki.

“Ing nagara manca, mligine Barat, wong nggawe kapal kudu diwiwiti gawe gambar ing komputer, sekolahe dhuwur. Yen ing kene [Sulawesi Selatan], wong-wong gawe kapal kanti cara turun temurun, diwiwiti saka gawe bungkuse, bajur rangkane tanpa nganggo komputer. Supayane budaya adiluhung iki ora ilang, aku pesen marang Mendikbud supayane ing sekolah SMK diajari babagan budaya bahari sing Bulukumba supayane Bulukumba kawentar minangka pusat budaya bahari ing saindhenge Nuswantara,” kandhane.