Doa Agar Selamat Saat Melahirkan
Ilustrasi ibu hamil. (Reuters)

Solopos.com, SOLO — Melahirkan adalah suatu prosesi yang amat menegangkan, baik bagi si calon ibu maupun si calon ayah. Calon ibu dan calon ayah tentu berharap agat si jabang bayi lahir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dalam Islam, ada doa yang dianjukan dibaca agar proses persalinan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan di laman resmi milik Nahdlatul Ulama, doa itu diungkapkan Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi dalam kitab Al-Adzkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyid Al-Abrar, 1998.

Ketika istri sedang berjuang melahirkan si buah hati, suami dianjurkan membaca beberapa doa berikut:

1. Ayat Kursi Satu Kali

Alaahu laa ilaaha illaa huw, al-?ayyul-qayy?m, la ta' khu?uh? sinatuw wa laa na'uum, lah? maa fis-samaawaati wa maa fil-ardh, man zallazzii yasyfa'u 'indahuu illaa bi'idznih, ya'lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiituuna bisyai'im min 'ilmihii illaa bimaa syaa', wasi'a kursiyyuhus-samaawaati wal-ardh, wa laa y'uuduhuu hifdzuhumaa, wa huwal-'aliyyul-'adz?m

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

2. Surat Al-A'raf ayat ke-54

Inna Rabbakumulladzii kholaqas samaawaati wal ardla fii sittati ayyaamin tsummastawaa 'alal 'arsyi yughsyil lailan nahaara yathlubuhu hatsiitsan wasy syamsa wal qamara wan nujuuma musakhkharatim bi amrihi alaa lahul khalqu wal amru tabaarakaLlaahi rabbil 'alamiin.

Artinya: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Lalu Dia bersemayam di ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan, dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

3. Surat Al-Falaq

4. Surat An-Naas

5. Doa yang Dianjurkan

Laa ilaaha illaLlaahul 'adziimul haliim. Laa ilaaha illaLlaahu Rabbul 'arsyil 'adziim. Laa ilaaha illaLlaahu Rabbus samaawaati wal ardli wa Robbul 'arsyil 'adziim

Artinya: Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Agung lagi Bijaksana. Tiada tuhan selain Allah Pemilik ‘Arsy yang Agung. Tiada tuhan selain Allah Pemilik langit dan bumi dan ‘Arsy yang Agung.Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya
Kolom