UMBUL DONGA -- Salah sijine jejer Umbul Donga kang dibabar ing Pendhapa ISI Solo Setu (4/1/2012) wengi. JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto

Pengetan 40 Dina Sedane Sunarno Purwolelono
Seniman ISI Mbabar Umbul Donga

Sawetara wektu kapungkur, jagad kasenian ing Kutha Solo, mligine jagad beksan kelangan sawijining tokoh beksane, yaiku Sunarno Purwolelono kang uga dhosen Institut Seni Indonesia (ISI) Solo. Ora krasa, Setu (4/2/2012) kapungkur, wus ganep 40 dina sedane empu beksa tradhisi iki....


Iklan Cespleng