Sasana Hinggil Dwi Abad (JIBI/Antara)
Warga rebutan gunungan nang ngarep tlatar Mesjid Gedhe Kauman, Selasa (14/1/2014). (JIBI/Harian Jogja/Gigih M Hanafi)
Begawan Sastra Jawa Suparto Brata (kiwa) nalika medhar andharan ing dhudhahan buku novel karyane asesirah Tak Ada Nasi Lain, Kemis (17/7) wengi, ing Balai Soedjatmoko Solo. Novel abasa Indonesia sing kenthel Jawane kuwi mbabar crita kanthi latar swasana Kutha Solo lan sakiwa tengene ing taun 1938-1959. (Ahmad Hartanto/JIBI/Solopos)
Indah Darmastuti
bintang_rigelku@yahoo.com
Pangreh Komunitas, Pawon Sastra Solo
04-foto Sarasehan Budaya Balekna Jawaku
Yan Tohari
Pandhemen sastra
lan budaya Jawa. (FOTO/Istimewa)
Swasana karnaval budaya ing Kutha Solo ing taun 2011 kapungkur kang ngemu pangajak murih bebrayan agung Jawa ora kendhat ngleluri lan ndayakake budaya Jawa.

Budaya Kuwi Sukmane Bangsa

04-Apr-2013 11:00 WIB Jagad Jawa
04-pit kebo

DONGENG BOCAH
Pit Keboku

04-Apr-2013 10:37 WIB Jagad Jawa
07-foto barack obama
Sawijining bocah pamit marang wongtuwane sakloron nalika arep mangkat sekolah. Patrap pamit kanthi ngaras tangane wongtuwa mujudake peranan wulangan tata krama ing budaya Jawa. Patrap mangkene iki jan-jane uga lumaku ing tlatah sanjabane wewengkon suku Jawa.
07-foto bambang harjanto

PURWAKA
Jawi Kedah Njawani

07-Mar-2013 12:00 WIB Jagad Jawa

CERKAK
Kangen

07-Mar-2013 11:30 WIB Jagad Jawa
28-kelas inspirasi-2
Ilustrasi Kelas Inspirasi Gerakan Indonesia Mengajar (JIBI/Solopos/Dok.)
28 foto_ichwan

PURWAKA
Ngulir Budi

28-Feb-2013 14:00 WIB Jagad Jawa

CERKAK
Landheping Krikil

28-Feb-2013 13:00 WIB Jagad Jawa
Petruk Dadi Ratu mujudake lakon wayang kang kaprah kanggo nggambarake lakune wong kang melik nggendhong lali.

Melik Nggendhong Lali

21-Feb-2013 14:45 WIB Jagad Jawa
Stiker kanthi tulisan “Melik Nggendhong Lali, Yang Berniat Jahat Pasti Melupakan Kebajikan” sing ditemplekake ing sawijing kantor ing Kutha Jogja.
21_iqbal_wahyu_purwito
2102cerkak
1402cerkak
Gambar Arjuna lan Kresta ing madyaning baratayuda asumber Baghavad Gita. Ing Baghavad Gita ana wulangan bab sepi ing pamrih rame ing gawe kang tansah diwarisake para pandhita utawa begawan marang para satriya.

Suwung Pamrih Rame ing Gawe

07-Feb-2013 14:30 WIB Jagad Jawa
Panitya Pamilihan Kepala Desa (Pilkades) Ngabeyan ngetung kertu swara ing Balaidesa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Senin (3 Desember 2012). Pilkades mujudake laku demokrasi kanggo ngudi pemimpin kang suwung pamrih lan rame ing gawe.
Ichwan Prasetyo
Juruwarta SOLOPOS. (FOTO/Istimewa)

PROMO SPESIAL
Hem Sumping Hujan
Hem Citra Budaya
Hem Parang Daun
Hem Ron Kates

Kolom

GAGASAN
Audit Menyeluruh Pelayanan Imunisasi

Gagasan Solopos, Kamis (30/6/2016), Giat Purwoatmodjo. Dosen di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solopos.com, SOLO — Jajaran Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) menangkap 13 orang karena terlibat pembuatan dan…

Terpopuler

Switch to mobile version