Sungkeman Nglebur Dosa

2308bakdan

Riyaya Idul Fitri ditegesi dina kang suci. Maknane yaiku bali marang kahanan kang suci lan resik saka dosa, kaya bayi sing lagi lair. Sarana bali suci ing ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa yaiku kanthi laku pasa lan jakat. Dene suci ing ngarepe masarakat wujude apura-ingapura. Kaluputan kang wus dilakoni setaun kepungkur padha-padha diapura lan antuk pangapura.

Miturut dhalang lan dhosen Sastra Dhaerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR) UNS, Imam Sutardjo, dina 1 Sawal antuk kawigaten kang gedhe dening masarakat Indonesia. ana yutanan wong padha mulih saka papan panggaweyane tumuju ing tlatah asale. Kahanan kuwi disebut tradhisi mudik sing wus dilakoni suwe. Mula, ing dina kuwi, kabeh pehak, kaya pamarentah pusat utawa dhaerah, kantor-kantor swasta, padha tutup. Kajaba papan panggonan kang ora bisa ditutup amarga dibutuhake dening masarakat, kaya ndhokteran lan kantor pulisi.

Mulih adoh-adoh, saka Jakarta bali ing Jawa Tengah. Saka Sumatra, Kalimantan, Sulawesi lan Papua padha bali ing omahe utawa wongtuwane saprelu silaturahmi lan nindakake apura-ingapura kanthi tatacara salaman lan sungkeman. Sanadyan akeh pacoban, kaya angel golek sarana kendharaan kanggo transportasi, utawa kendharaan sing jejel riyel ing dalan, kena bebaya cilaka, kabeh ditelukake dening rasa kangen lan seneng bakal ketemu kulawarga lan bapa-biyunge.

Sanadyan saiki jaman wus maju, ana telpun utawa teknologi canggih liyane, nanging ora marem yen durung adu arep karo bapa-biyunge. “Tumrap wong Jawa, ora diarani ketemu yen durung ketemu sowan,” kandhane piyambake, Selasa (21/8).

Ora marem lan mantep, amarga rumangsa akeh luput lan salah karo wongtuwane. Saliyane kuwi, uga dadi salah sijine tradhisi mudik lan sungkem. “Anak ngirim dhuwit akeh nanging ora bisa bali, ora bisa ngganti senenge wongtuwa nalika anake bali, sanadyan ora nggawa apa-apa,” ujare. Mula, mudik sing kebak pacoban kayata macet lan toh cilaka bakal dilakoni.

Dina riyaya mujudake laku tradhisi silaturahmi, apura-ingapura kang wus kuwat lan ngoyot ing masarakat. Wus dadi tradhisi, sing enom marani sing tuwa banjur ngabekti, salaman lan sungkem tandha kurmate marang sesepuh. Para kiai uga dadi jujugane masarakat kang kepengin silaturahmi lan apura-ingapura. Kuwi amarga para kiai dadi pemimpin agama kang disepuhake. Mula, saben riyaya, akeh masarakat sing nyewa truk kanggo bareng-bareng silaturahmi marang kiai.

“Ana cacah lima sing disilaturahmeni, yaiku Gusti Kang Maha Kuwasa, wongtuwa, mertuwa, sedulur tuwa lan dwija. Dwija iki bisa dwija sekolah utawa kiai sing mulang ngaji lan agama,” piterange.

Wongtuwa, simbah, simbah buyut, kiai dadi sumbering urip. Tanpa wongtuwa, ora bakal ana awake dhewe. Dene kiai duwe kaluwihan moral lan bisa disuwunake donga pangestu sarta barokah ing urip. Sing enom padha mlaku ndhodhok sungkem, ngambung dhengkul lan ikrar nyuwun pangapura. Ing kahanan kasebut, tuwuh rasa trenyuh lan tumetes luh ing pipine jalaran kebake rasa tresna, kangen lan urmat marang wongtuwa.

Tradhisi liyane sing bisa nambah gayeng yaiku para bocah cilik kang nampa paringan dhuwit kang jenenge dhuwit pitrah. Sanadyan dhuwite gur sethithik, nanging dhuwite anyar gres, dadine para bocah seneng banget entuk dhuwit anyar. Sabubare riyaya, umume para bocah bisa nglumpukake dhuwit akeh, nganti atusan ewu rupiah. Dhuwit kuwi sabanjure kanggo mipik barang kang dikaremi.

Editor: | dalam: Jagad Jawa |
Iklan Cespleng
 • Dijual AVANZA G

  Dijual AVANZA G 1.3 Tahun 2006, plat AD, warna Silver, kondisi Istimewa, harga Rp110.000.0…

 • Jual tanah Perum Cluster Madegondo

  Jual tanah Perum Cluster Madegondo Grogol&Gudang Jl. Mangga DC5 Soba, harga nego, tan…

 • Dijual KING

  Dijual KING tahun 2005, warna Hitam, modif, harga Rp12.500.000. Hubungi:085867684610…

 • Dijual HONDA JAZZ

  Dijual HONDA JAZZ tahun 2004, kondisi Istimewa, Tangan pertama Ex. Dokter harga Rp98.000.0…

 • Jual KATANA GX

  Jual KATANA GX tahun 1996 Super Istimewa harga Rp63.000.000/Nego hubungi:085729111190…

 • DIBUTUHKAN TENAGA Waiter

  DIBUTUHKAN TENAGA Waiter/Waiters Resto Sumringah Hub:087736456755 Barat Lor In…

 • Dijual HONDA FERIO

  Dijual HONDA FERIO, tahun Rp97.780.000/Nego Orisinil Audio Pajak Baru. Hubungi:085.642.283…

 • Dikontrakkan rumah

  Dikontrakkan rumah Perumahan CrismaRegency Belakang Solopos, 3Kamar Tidur, 1Kamar Mandi. H…

 • Jual INOVA G

  Jual INOVA G. tahun 2005 Bensin, plat AD, warna Biru Pajak Baru. Hubungi:081.329.003.881…

 • Jual cepat Rumah Kos

  Jual cepat Rumah Kos 14KM Dalam + 1Toko, Strategis Depan Kampus STAIN Kartasura, harga Rp7…

 • JUAL PANTHER Grand Royal

  JUAL PANTHER Grand Royal 97 Bagus Bru Toska AD-G 08122617935…

 • TEMPAT PENDAFTARAN Haji & Umroh

  TEMPAT PENDAFTARAN Haji & Umroh,Ijin.D/21/014.PT.Mega Rozaq Mega Bani,Terbang Tiap Ha…

 • Butuh koki

  RESTO BERKEMBANG Boyolali Butuh Juru Masak Hub:085867684610…

 • Jual KEYBOARD

  Jual KEYBOARD Yamaha Pasar E433 Komplit, barang Istimewa HP. Hubungi:087782178000…

 • DIBUTUHKAN Karyawan Laki-laki

  DIBUTUHKAN Karyawan Laki-laki, Untuk Di Pembibitan Tanaman Buah, Ditempatkan DiSamarinda K…

 • JUAL NISSAN Terano

  JUAL NISSAN Terano Sprit tahun 2002, warna Hitam, plat AD-KRA Istimewa. Hubungi:0816426646…

 • Dijual GRAND ROYAL

  Dijual GRAND ROYAL tahun 1996, harga Rp61.000.000/Nego&Grandia Kuda 2004, harga Rp83.

 • Dijual CRV 2.4

  Dijual CRV 2.4 Tahun 2008, plat AD, warna hitam, atas nama sendri, harga Rp230.000.000 hub…

 • Jual cepat Isi Toko

  Jual cepat Isi Toko Bahan2 Bangunan Kontrakan Area Solo. Hubungi:085602033037…

 • Dijual MIO

  Dijual MIO tahun 2013, Veleg Racing Ban Lebar atas nama sendiri, harga Rp11.000.000. hubun…

Menarik Juga »