Sungkeman Nglebur Dosa

2308bakdan

Riyaya Idul Fitri ditegesi dina kang suci. Maknane yaiku bali marang kahanan kang suci lan resik saka dosa, kaya bayi sing lagi lair. Sarana bali suci ing ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa yaiku kanthi laku pasa lan jakat. Dene suci ing ngarepe masarakat wujude apura-ingapura. Kaluputan kang wus dilakoni setaun kepungkur padha-padha diapura lan antuk pangapura.

Miturut dhalang lan dhosen Sastra Dhaerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR) UNS, Imam Sutardjo, dina 1 Sawal antuk kawigaten kang gedhe dening masarakat Indonesia. ana yutanan wong padha mulih saka papan panggaweyane tumuju ing tlatah asale. Kahanan kuwi disebut tradhisi mudik sing wus dilakoni suwe. Mula, ing dina kuwi, kabeh pehak, kaya pamarentah pusat utawa dhaerah, kantor-kantor swasta, padha tutup. Kajaba papan panggonan kang ora bisa ditutup amarga dibutuhake dening masarakat, kaya ndhokteran lan kantor pulisi.

Mulih adoh-adoh, saka Jakarta bali ing Jawa Tengah. Saka Sumatra, Kalimantan, Sulawesi lan Papua padha bali ing omahe utawa wongtuwane saprelu silaturahmi lan nindakake apura-ingapura kanthi tatacara salaman lan sungkeman. Sanadyan akeh pacoban, kaya angel golek sarana kendharaan kanggo transportasi, utawa kendharaan sing jejel riyel ing dalan, kena bebaya cilaka, kabeh ditelukake dening rasa kangen lan seneng bakal ketemu kulawarga lan bapa-biyunge.

Sanadyan saiki jaman wus maju, ana telpun utawa teknologi canggih liyane, nanging ora marem yen durung adu arep karo bapa-biyunge. “Tumrap wong Jawa, ora diarani ketemu yen durung ketemu sowan,” kandhane piyambake, Selasa (21/8).

Ora marem lan mantep, amarga rumangsa akeh luput lan salah karo wongtuwane. Saliyane kuwi, uga dadi salah sijine tradhisi mudik lan sungkem. “Anak ngirim dhuwit akeh nanging ora bisa bali, ora bisa ngganti senenge wongtuwa nalika anake bali, sanadyan ora nggawa apa-apa,” ujare. Mula, mudik sing kebak pacoban kayata macet lan toh cilaka bakal dilakoni.

Dina riyaya mujudake laku tradhisi silaturahmi, apura-ingapura kang wus kuwat lan ngoyot ing masarakat. Wus dadi tradhisi, sing enom marani sing tuwa banjur ngabekti, salaman lan sungkem tandha kurmate marang sesepuh. Para kiai uga dadi jujugane masarakat kang kepengin silaturahmi lan apura-ingapura. Kuwi amarga para kiai dadi pemimpin agama kang disepuhake. Mula, saben riyaya, akeh masarakat sing nyewa truk kanggo bareng-bareng silaturahmi marang kiai.

“Ana cacah lima sing disilaturahmeni, yaiku Gusti Kang Maha Kuwasa, wongtuwa, mertuwa, sedulur tuwa lan dwija. Dwija iki bisa dwija sekolah utawa kiai sing mulang ngaji lan agama,” piterange.

Wongtuwa, simbah, simbah buyut, kiai dadi sumbering urip. Tanpa wongtuwa, ora bakal ana awake dhewe. Dene kiai duwe kaluwihan moral lan bisa disuwunake donga pangestu sarta barokah ing urip. Sing enom padha mlaku ndhodhok sungkem, ngambung dhengkul lan ikrar nyuwun pangapura. Ing kahanan kasebut, tuwuh rasa trenyuh lan tumetes luh ing pipine jalaran kebake rasa tresna, kangen lan urmat marang wongtuwa.

Tradhisi liyane sing bisa nambah gayeng yaiku para bocah cilik kang nampa paringan dhuwit kang jenenge dhuwit pitrah. Sanadyan dhuwite gur sethithik, nanging dhuwite anyar gres, dadine para bocah seneng banget entuk dhuwit anyar. Sabubare riyaya, umume para bocah bisa nglumpukake dhuwit akeh, nganti atusan ewu rupiah. Dhuwit kuwi sabanjure kanggo mipik barang kang dikaremi.

Editor: | dalam: Jagad Jawa |
Iklan Cespleng
 • Butuh APOTEKER

  Butuh APOTEKER(Ada Praktek dari Spesialis, Muslimah, untuk Sragen. Hubungi:085728413263…

 • DICARI MARKETING Pria

  DICARI MARKETING Pria Umur 25Tahun Punya Sim C Wanita Bag Pembukuan, Umur Maksimal 25 Kiri…

 • Dikontrakkan rumah.

  Dikontrakkan rumah. Lingkungan aman, Komplex Perumahan Fajar Indah, Asri&Dekat kemna-…

 • Dikontrakkan TOKO 1 lantai

  Dikontrakkan TOKO 1 lantai, Jl.Ronggowarsito, Belakang BI. Hubungi:082323452011…

 • Dijual AVANZA

  Dijual AVANZA tahun 2007, warna Hitam 1.5c, plat AD, kilometer 76 Ribu, Orisinil, kondisi…

 • Dibutuhkan karyawan/karyawati

  Dibutuhkan karyawan/karyawati untuk Tk Sepeda Juara Jl.Lawu Papahan Kartasura.

 • GRAND LIVINA SV

  GRAND LIVINA SV tahun 2010 Metalik, warna Silver, kilometer Rendah, FullVariasi, kondisi I…

 • Jual ESTEMM 1.6

  Jual ESTEMM 1.6 tahun 1995, Power Stering, Power Window, Veleg Racing, Mesin Halus, Harga…

 • OPEL BLAZER

  OPEL BLAZER Dohc LT Tahun 2001 Full Fariasi, Jok Kulit, Two Tone Biru. Hubungi:08232364995…

 • KIA PICANTO.

  KIA PICANTO. Automatic Transmisi, warna Putih, Bulan Mei 2012, tangan pertama, kondisi Mul…

 • Dijual NEW COROLA SEG

  Dijual NEW COROLA SEG tahun 2001, warna Hitam Metalic, plat AD Asli, Ban Baru, Barang Bagu…

 • Dijual SOUL GT.

  Dijual SOUL GT, tahun 2012, plat AD, tangan pertama Dari Baru, Pajak Baru Gress, warna Put…

 • Kijang Kotak 82 Nusa

  Kijang Kotak 82 Nusa, Long, plat AD, koondisi Istimewa, harga Rp23.000.000/nego. Hubungi:0…

 • Jual kavling Murah

  Jual kavling Murah 7x10m2, Harga Rp30.000.000, 100m Dari Jl.Pandanaran Boyolali PDAM Khusu…

 • Rumah DIPONDOK Baru Permai

  Rumah DIPONDOK Baru Permai Blok A II No.11 Gentan Belakang Luwes, 3Kamar Tidur, 1Kamar Man…

 • Dijual ATOZ

  Dijual ATOZ tahun 2002, Automatic Transmisi, warna Hitam, Barang Istimewa, harga Rp57.500.

 • Dibutuhkan 3 wanita

  Dibutuhkan 3 wanita, PRIA AHLI Potong Rambut, 3Kapster, 3 Wanita Cantik, 3Waitres+1PRT, Se…

 • Butuh uang. Dijual RUSH

  Butuh uang. Dijual RUSH tahun 2007, plat G, warna Biru, plat AD, tangan pertama, atas nama…

 • SALON:POTONG, Creambath

  SALON:POTONG, Creambath, Massage, Lulur, Dll. Hubungi:085642409123…

 • Dijual City

  Dijual City, tahun 1997 Orange AC Dingin R/T PWAn, atas nama Sendri, kondisi Istimewa. Hub…

Menarik Juga »