Sungkeman Nglebur Dosa

2308bakdan

Riyaya Idul Fitri ditegesi dina kang suci. Maknane yaiku bali marang kahanan kang suci lan resik saka dosa, kaya bayi sing lagi lair. Sarana bali suci ing ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa yaiku kanthi laku pasa lan jakat. Dene suci ing ngarepe masarakat wujude apura-ingapura. Kaluputan kang wus dilakoni setaun kepungkur padha-padha diapura lan antuk pangapura.

Miturut dhalang lan dhosen Sastra Dhaerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR) UNS, Imam Sutardjo, dina 1 Sawal antuk kawigaten kang gedhe dening masarakat Indonesia. ana yutanan wong padha mulih saka papan panggaweyane tumuju ing tlatah asale. Kahanan kuwi disebut tradhisi mudik sing wus dilakoni suwe. Mula, ing dina kuwi, kabeh pehak, kaya pamarentah pusat utawa dhaerah, kantor-kantor swasta, padha tutup. Kajaba papan panggonan kang ora bisa ditutup amarga dibutuhake dening masarakat, kaya ndhokteran lan kantor pulisi.

Mulih adoh-adoh, saka Jakarta bali ing Jawa Tengah. Saka Sumatra, Kalimantan, Sulawesi lan Papua padha bali ing omahe utawa wongtuwane saprelu silaturahmi lan nindakake apura-ingapura kanthi tatacara salaman lan sungkeman. Sanadyan akeh pacoban, kaya angel golek sarana kendharaan kanggo transportasi, utawa kendharaan sing jejel riyel ing dalan, kena bebaya cilaka, kabeh ditelukake dening rasa kangen lan seneng bakal ketemu kulawarga lan bapa-biyunge.

Sanadyan saiki jaman wus maju, ana telpun utawa teknologi canggih liyane, nanging ora marem yen durung adu arep karo bapa-biyunge. “Tumrap wong Jawa, ora diarani ketemu yen durung ketemu sowan,” kandhane piyambake, Selasa (21/8).

Ora marem lan mantep, amarga rumangsa akeh luput lan salah karo wongtuwane. Saliyane kuwi, uga dadi salah sijine tradhisi mudik lan sungkem. “Anak ngirim dhuwit akeh nanging ora bisa bali, ora bisa ngganti senenge wongtuwa nalika anake bali, sanadyan ora nggawa apa-apa,” ujare. Mula, mudik sing kebak pacoban kayata macet lan toh cilaka bakal dilakoni.

Dina riyaya mujudake laku tradhisi silaturahmi, apura-ingapura kang wus kuwat lan ngoyot ing masarakat. Wus dadi tradhisi, sing enom marani sing tuwa banjur ngabekti, salaman lan sungkem tandha kurmate marang sesepuh. Para kiai uga dadi jujugane masarakat kang kepengin silaturahmi lan apura-ingapura. Kuwi amarga para kiai dadi pemimpin agama kang disepuhake. Mula, saben riyaya, akeh masarakat sing nyewa truk kanggo bareng-bareng silaturahmi marang kiai.

“Ana cacah lima sing disilaturahmeni, yaiku Gusti Kang Maha Kuwasa, wongtuwa, mertuwa, sedulur tuwa lan dwija. Dwija iki bisa dwija sekolah utawa kiai sing mulang ngaji lan agama,” piterange.

Wongtuwa, simbah, simbah buyut, kiai dadi sumbering urip. Tanpa wongtuwa, ora bakal ana awake dhewe. Dene kiai duwe kaluwihan moral lan bisa disuwunake donga pangestu sarta barokah ing urip. Sing enom padha mlaku ndhodhok sungkem, ngambung dhengkul lan ikrar nyuwun pangapura. Ing kahanan kasebut, tuwuh rasa trenyuh lan tumetes luh ing pipine jalaran kebake rasa tresna, kangen lan urmat marang wongtuwa.

Tradhisi liyane sing bisa nambah gayeng yaiku para bocah cilik kang nampa paringan dhuwit kang jenenge dhuwit pitrah. Sanadyan dhuwite gur sethithik, nanging dhuwite anyar gres, dadine para bocah seneng banget entuk dhuwit anyar. Sabubare riyaya, umume para bocah bisa nglumpukake dhuwit akeh, nganti atusan ewu rupiah. Dhuwit kuwi sabanjure kanggo mipik barang kang dikaremi.

Editor: | dalam: Jagad Jawa |
Iklan Cespleng
 • Dijual HIACE Pickup

  Dijual HIACE Pickup, Tahun 1984, Mesin Sehat Siap Kerja. Hubungi:082327232611…

 • Jual Cepat Kijang Kapsul

  Jual Cepat Kijang Kapsul tahun 2004/2003, harga Rp82.000.000, kondisi Istimewa Sekali/Full…

 • Dijual STREAM

  Dijual STREAM, tahun 2005, warna SilverStone(1.7Manual), harga Rp129.000.000, kondisi Mulu…

 • Dijual AVANZA VELOZ

  Dijual AVANZA VELOZ tahun 2011, plat AB, kondisi Istimewa, Tangan pertama, Automatic Trans…

 • Jual cepat AllNewCRV

  Jual cepat AllNewCRV tahun 2012, harga Rp229.000.000, Seperti Baru KiloMeter:29Rb, Fullvar…

 • Dijual PANTHER LS Turbo

  Dijual PANTHER LS Turbo tahun 2004, plat D, warna Abu-abu, Full Variasi, harga Rp125.000.0…

 • Jual Cepat BMW323i

  Jual Cepat BMW323i tahun 1997, harga Rp61.000.000, Istimewa Sekali,AsliAD, Full variasi, B…

 • Dijual MERCY C180

  Dijual MERCY C180, transisi Manual tahun 1995, plat AD, warna Silver, Veleg Racing 18, Ori…

 • L300 PU

  L300 PU tahun 1996, Solar, plat AD, warna Coklat, harga Rp63.000.000/Nego Hubungi:08132975…

 • Dijual TERIOS TS Xtra

  Dijual TERIOS TS Xtra tahun 2010, warna Hitam, Tangan pertama, FullVariasi, Kilometer Dkt,…

 • Dijual MERCY C180

  Dijual MERCY C180 tahun 1995, Nopil, Pajak Baru, warna Silver, Orisinil, kondisi Istimewa,…

 • Dijual LIVINA XR

  Dijual LIVINA XR, Tahun 2008, plat AD, Tangan pertama, warna Abu-abu Metalik. Hubungi:0271…

 • Dijual EVALIA SILVER

  Dijual EVALIA SILVER XV13, Manual Transmission, KiloMeter-+4Rb, All Risk, Veleg racing 15&…

 • Dijual YARIS

  Dijual YARIS, tahun 2013, transmisi Manual, Tipe S Trd Sportivo, warna Silver, barang Isti…

 • Dicari TEKNISI Mesin

  Dicari TEKNISI Mesin, Bisa Las. Lamar:Jl.Langenharjo No.9 Grogol/621888…

 • SOLOBARU TINGKAT 200m2

  SOLOBARU TINGKAT 200m2, Ruko Cemani 163m2 Pinggir Jalan. Hubungi:085879293037…

 • Karier Bagi Hasil

  1 Unit Warung Mie. GjAwal 600/Bl, Karier Bagi Hasil. Hubungi:082137725225…

 • DIJUAL TERANO

  DIJUAL TERANO, Tahun 1995, Barang Istimewa Mesin Terawat, Sehat. Hubungi::082327232611…

 • Jual cepat SerenaHWS

  Jual cepat SerenaHWS tahun 2004, harga Rp107.000.000, kondisi Istimewa Sekali, warna Silve…

 • Jual cepat TarunaCX

  Jual cepat TarunaCX tahun 1999, harga Rp68.000.000, barang Sangat Istimewa, ada Remote,Pow…

Menarik Juga »