Mardikakaken Panandhanging Sedherek

Iqbal Wahyu Purwito, Pengurus Paguyuban Metri Budaya Jawi Melathi SurakartaIqbal Wahyu Purwito, Pengurus Paguyuban Metri Budaya Jawi Melathi Surakarta

Boten karaos sampun ngancik 67 taun Republik Indonesia (RI) uwal saking panjajahing nagari sanes. Kados ing padatan, saben surya kaping 17 Agustus masarakat Indonesia mengeti Proklamasi Kemerdekaan RI kanthi kebaking raos suka syukur mring Gusti Allah. Dene minangka tema nasional ingkang dados punjering kawigatosan ing pengetan kamardikan 2012 punika babagan pangajab dhumateng kula lan panjenengan sadaya supados makarya kanthi tumemen murih hanggayuh kemajengan sarta ngindhakaken rataning asil pembangunan tumuju keadilan sosial ingkang saged ngukup sadaya lapisan masarakat. Temtunipun pangajab ingkang dados tema kalawau manawi dipunresepi kanthi saestu ngemot werdi ingkang luhur, awit gegayutan kalawan kawontenan ing masarakat ingkang saperangan taksih dereng saged uwal saking pepanthan garis kemiskinan. Kados sampun kawuningan, nalika wulan Maret 2012 kepengker cacahipun warga ing wewengkon Provinsi Jawa Tengah ingkang taksih kalebet ing sangandhaping garis kemiskinan ngantos dumugi 4,977 yuta warga utawi watawis 15,34 persen. Kawontenan punika taksih langkung sae tinimbang taun kepengker, ingkang cacahipun dumugi 5,107 yuta warga utawi watawis 15,76 persen. Awit saking punika, temtunipun pangajab ingkang dipunangkat minangka tema nasional kalawau mugi sageda damel tambahing semangat hambangun karya kanthi lelandhesan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kaleres pengetan kamardikan RI (ingkang ugi asring sinebat pitulasan) ing taun punika caket sanget kaliyan riyaya Idul Fitri utawi Lebaran. Sanajan Idul Fitri yektinipun minangka dinten riyayanipun umat Islam, nanging kadosipun sampun nyawiji ing masarakat, malah kepara dados padatan ing saben taun lan masarakat mastani kanthi sesebatan bakdan. Caketipun lebaran kaliyan pitulasan punika pranyata nuwuhaken greget pitulasan karaos kados kirang makantar tinimbang bakdan. Manawi kula lan panjenengan boten selak, ing kasunyatan kathah masarakat ingkang langkung munjeraken kawigatosan tumrap kaperluwan bakdan tinimbang pitulasan. Greget masarakat anggenipun mengeti pitulasan raosipun kados “kawon” kaliyan greget anggenipun nyekapi kabetahan mangayubagya bakdan. Sumangga dipunpirsani wiwit pasar, toko, mal lan sapiturutipun, sansaya caket badhe lebaran sansaya kebak warga ingkang sami njujug pados sawernaning sandhangan lan panganan. Makaten ugi spanduk, baliho, ngantos dumugi SMS sarta maneka seseratan lumantar jagad internet kados dene Facebook, Twitter lan sapiturutipun, ketingal langkung mratah ing babagan seratan “minal aidin wal faizin” utawi tema lebaran tinimbang seseratan ingkang sipatipun heroik magepokan kaliyan pitulasan.

Mrangguli kasunyatan punika kalawau, punapa ateges semangat proklamasi luntur? Temtu kemawon boten lajeng makaten. Kawontenan kados makaten jalaran dhumawahing pitulasan lan dinten Idul Fitri kaleres caket sanget. Kajawi punika, semangat proklamasi lan nasionalisme boten namung kadulu saking babagan ingkang sipatipun heroik kemawon, nanging kedah saged dipunejawanthahaken kanthi pamawas langkung wiyar ing paberayan ageng minangka lelandhesan hambangun nagari salebeting ngisi kamardikan. Kalebet kawontenan sapunika, semangat proklamasi malah kepara langkung gampil rumasuk ing atmosfer lebaran lumantar tema ingkang dados pengetan kamardikan 2012. Wujudipun, ing tema kang nyebataken “ngindhakaken ratanipun asil-asil pembangunan” saged dipunmaknani minangka semangat ngenthengaken panandhang lan sangganipun para sedherek ingkang taksih kabilut ing sangandhaping garis kemiskinan. Liripun, para warga ingkang sampun ngraosaken asiling pembangunan kanthi kasembadan kabetahan gesangipun, mugi sami kersa paring kawigatosan, welas asih, sarta boten owel andum kabingahan lan rejeki. Dene wujudipun saged langsung dhateng para sedherek ing kanan–kerengipun ingkang betah pitulungan, utawi lumantar lembaga-lembaga sosial ingkang sampun madeg minangka sarana kagem sinten kemawon ingkang badhe sabiyantu mring sesami, kados dene Lazis, Bazis, Solo Peduli, lan sapanunggalipun. Ing pangajab, para sedherek kang kalebet golongan marginal kalawau lajeng saged ngincipi bingahing raos bakdan kanthi lega lan mardikaning panggalih ing nagari ingkang sampun 67 taun mardika punika.

Editor: | dalam: Jagad Jawa |

Berita Terkait

Iklan Cespleng
 • Dikontrakkan TOKO 1 lantai

  Dikontrakkan TOKO 1 lantai, Jl.Ronggowarsito, Belakang BI. Hubungi:082323452011…

 • Jual ESTEMM 1.6

  Jual ESTEMM 1.6 tahun 1995, Power Stering, Power Window, Veleg Racing, Mesin Halus, Harga…

 • Dijual City

  Dijual City, tahun 1997 Orange AC Dingin R/T PWAn, atas nama Sendri, kondisi Istimewa. Hub…

 • Dijual SOUL GT.

  Dijual SOUL GT, tahun 2012, plat AD, tangan pertama Dari Baru, Pajak Baru Gress, warna Put…

 • Dijual NEW COROLA SEG

  Dijual NEW COROLA SEG tahun 2001, warna Hitam Metalic, plat AD Asli, Ban Baru, Barang Bagu…

 • OPEL BLAZER

  OPEL BLAZER Dohc LT Tahun 2001 Full Fariasi, Jok Kulit, Two Tone Biru. Hubungi:08232364995…

 • Kijang Kotak 82 Nusa

  Kijang Kotak 82 Nusa, Long, plat AD, koondisi Istimewa, harga Rp23.000.000/nego. Hubungi:0…

 • SALON:POTONG, Creambath

  SALON:POTONG, Creambath, Massage, Lulur, Dll. Hubungi:085642409123…

 • Dibutuhkan karyawan/karyawati

  Dibutuhkan karyawan/karyawati untuk Tk Sepeda Juara Jl.Lawu Papahan Kartasura.

 • Dijual AVANZA

  Dijual AVANZA tahun 2007, warna Hitam 1.5c, plat AD, kilometer 76 Ribu, Orisinil, kondisi…

 • KIA PICANTO.

  KIA PICANTO. Automatic Transmisi, warna Putih, Bulan Mei 2012, tangan pertama, kondisi Mul…

 • Dijual ATOZ

  Dijual ATOZ tahun 2002, Automatic Transmisi, warna Hitam, Barang Istimewa, harga Rp57.500.

 • Dibutuhkan 3 wanita

  Dibutuhkan 3 wanita, PRIA AHLI Potong Rambut, 3Kapster, 3 Wanita Cantik, 3Waitres+1PRT, Se…

 • GRAND LIVINA SV

  GRAND LIVINA SV tahun 2010 Metalik, warna Silver, kilometer Rendah, FullVariasi, kondisi I…

 • Butuh APOTEKER

  Butuh APOTEKER(Ada Praktek dari Spesialis, Muslimah, untuk Sragen. Hubungi:085728413263…

 • Dikontrakkan rumah.

  Dikontrakkan rumah. Lingkungan aman, Komplex Perumahan Fajar Indah, Asri&Dekat kemna-…

 • Butuh uang. Dijual RUSH

  Butuh uang. Dijual RUSH tahun 2007, plat G, warna Biru, plat AD, tangan pertama, atas nama…

 • DICARI MARKETING Pria

  DICARI MARKETING Pria Umur 25Tahun Punya Sim C Wanita Bag Pembukuan, Umur Maksimal 25 Kiri…

 • Rumah DIPONDOK Baru Permai

  Rumah DIPONDOK Baru Permai Blok A II No.11 Gentan Belakang Luwes, 3Kamar Tidur, 1Kamar Man…

 • Jual kavling Murah

  Jual kavling Murah 7x10m2, Harga Rp30.000.000, 100m Dari Jl.Pandanaran Boyolali PDAM Khusu…

Menarik Juga »