Mardikakaken Panandhanging Sedherek

Iqbal Wahyu Purwito, Pengurus Paguyuban Metri Budaya Jawi Melathi SurakartaIqbal Wahyu Purwito, Pengurus Paguyuban Metri Budaya Jawi Melathi Surakarta

Boten karaos sampun ngancik 67 taun Republik Indonesia (RI) uwal saking panjajahing nagari sanes. Kados ing padatan, saben surya kaping 17 Agustus masarakat Indonesia mengeti Proklamasi Kemerdekaan RI kanthi kebaking raos suka syukur mring Gusti Allah. Dene minangka tema nasional ingkang dados punjering kawigatosan ing pengetan kamardikan 2012 punika babagan pangajab dhumateng kula lan panjenengan sadaya supados makarya kanthi tumemen murih hanggayuh kemajengan sarta ngindhakaken rataning asil pembangunan tumuju keadilan sosial ingkang saged ngukup sadaya lapisan masarakat. Temtunipun pangajab ingkang dados tema kalawau manawi dipunresepi kanthi saestu ngemot werdi ingkang luhur, awit gegayutan kalawan kawontenan ing masarakat ingkang saperangan taksih dereng saged uwal saking pepanthan garis kemiskinan. Kados sampun kawuningan, nalika wulan Maret 2012 kepengker cacahipun warga ing wewengkon Provinsi Jawa Tengah ingkang taksih kalebet ing sangandhaping garis kemiskinan ngantos dumugi 4,977 yuta warga utawi watawis 15,34 persen. Kawontenan punika taksih langkung sae tinimbang taun kepengker, ingkang cacahipun dumugi 5,107 yuta warga utawi watawis 15,76 persen. Awit saking punika, temtunipun pangajab ingkang dipunangkat minangka tema nasional kalawau mugi sageda damel tambahing semangat hambangun karya kanthi lelandhesan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kaleres pengetan kamardikan RI (ingkang ugi asring sinebat pitulasan) ing taun punika caket sanget kaliyan riyaya Idul Fitri utawi Lebaran. Sanajan Idul Fitri yektinipun minangka dinten riyayanipun umat Islam, nanging kadosipun sampun nyawiji ing masarakat, malah kepara dados padatan ing saben taun lan masarakat mastani kanthi sesebatan bakdan. Caketipun lebaran kaliyan pitulasan punika pranyata nuwuhaken greget pitulasan karaos kados kirang makantar tinimbang bakdan. Manawi kula lan panjenengan boten selak, ing kasunyatan kathah masarakat ingkang langkung munjeraken kawigatosan tumrap kaperluwan bakdan tinimbang pitulasan. Greget masarakat anggenipun mengeti pitulasan raosipun kados “kawon” kaliyan greget anggenipun nyekapi kabetahan mangayubagya bakdan. Sumangga dipunpirsani wiwit pasar, toko, mal lan sapiturutipun, sansaya caket badhe lebaran sansaya kebak warga ingkang sami njujug pados sawernaning sandhangan lan panganan. Makaten ugi spanduk, baliho, ngantos dumugi SMS sarta maneka seseratan lumantar jagad internet kados dene Facebook, Twitter lan sapiturutipun, ketingal langkung mratah ing babagan seratan “minal aidin wal faizin” utawi tema lebaran tinimbang seseratan ingkang sipatipun heroik magepokan kaliyan pitulasan.

Mrangguli kasunyatan punika kalawau, punapa ateges semangat proklamasi luntur? Temtu kemawon boten lajeng makaten. Kawontenan kados makaten jalaran dhumawahing pitulasan lan dinten Idul Fitri kaleres caket sanget. Kajawi punika, semangat proklamasi lan nasionalisme boten namung kadulu saking babagan ingkang sipatipun heroik kemawon, nanging kedah saged dipunejawanthahaken kanthi pamawas langkung wiyar ing paberayan ageng minangka lelandhesan hambangun nagari salebeting ngisi kamardikan. Kalebet kawontenan sapunika, semangat proklamasi malah kepara langkung gampil rumasuk ing atmosfer lebaran lumantar tema ingkang dados pengetan kamardikan 2012. Wujudipun, ing tema kang nyebataken “ngindhakaken ratanipun asil-asil pembangunan” saged dipunmaknani minangka semangat ngenthengaken panandhang lan sangganipun para sedherek ingkang taksih kabilut ing sangandhaping garis kemiskinan. Liripun, para warga ingkang sampun ngraosaken asiling pembangunan kanthi kasembadan kabetahan gesangipun, mugi sami kersa paring kawigatosan, welas asih, sarta boten owel andum kabingahan lan rejeki. Dene wujudipun saged langsung dhateng para sedherek ing kanan–kerengipun ingkang betah pitulungan, utawi lumantar lembaga-lembaga sosial ingkang sampun madeg minangka sarana kagem sinten kemawon ingkang badhe sabiyantu mring sesami, kados dene Lazis, Bazis, Solo Peduli, lan sapanunggalipun. Ing pangajab, para sedherek kang kalebet golongan marginal kalawau lajeng saged ngincipi bingahing raos bakdan kanthi lega lan mardikaning panggalih ing nagari ingkang sampun 67 taun mardika punika.

Editor: | dalam: Jagad Jawa |

Berita Terkait

Iklan Cespleng
 • Dijual cepat Panther

  Dijual cepat Panther Hitam Dop tahun 1993 T.Assy, AC, Tanpa Perantara, CLock, plat B, harg…

 • Dijual PANTHER LM

  Dijual PANTHER LM tahun 2006, plat AD, warna Hitam, Istimewa, Full Variasi, harga Rp109.00…

 • Dijual KIA PICANTO

  Dijual KIA PICANTO tahun 2010, plat AD, Tangan pertama, warna Silver Pajak+Ban Baru, Istim…

 • UMROH PROMO Tahun 2015/16/17

  UMROH PROMO Tahun 2015/16/17. Lmited Seat. No tipu-tipu 2015 Bl12/17jt, 2016_02/16jt_03/15…

 • LULUSAN Teknik Sipil/Bangunan

  LULUSAN Teknik Sipil/Bangunan, Minimal D3, Single, Kerja Keras. Hubungi:0271-722365…

 • Konsultan Dibidang Makanan

  USA COMPANY, Parttime, dibutuhkan Konsultan Dibidang Makanan 3-5Jt/Mggu, All Backgroun. Hu…

 • Dijual rumah PURBAYAN

  Dijual rumah PURBAYAN, 50/104, harga Rp330.000.000, Pagar Depan, DP15Jt. Hubungi:7051237/0…

 • GESEK TUNAI Belakang Sriwedari

  GESEK TUNAI:Belakang Sriwedari Jl.Kebangkitan Nasional No.3A Hub:0271-9271800 / 2700070…

 • Butuh Consultan Edukasi CE Incme Smp

  PT.WIDYADARA bergerak Di Bidang Pendidikan Butuh Consultan Edukasi CE Incme Smp 5jt/Bl Ad…

 • Dijual GRAND CRV

  Dijual GRAND CRV tahun 2013, transmisi Manual 2.0, warna Putih, Kilometer 11Ribu, Bisa Kre…

 • Dibutuhkan sekertaris PI

  Dibutuhkan sekertaris PI, Menarik/Cantik, Minimal SMA Media:732157, Pabelan-Kartasura…

 • CARI KAPSTER, Wanita

  CARI KAPSTER, Wanita, Berpengalaman. Hubungi:Salon Rinno/08156747002…

 • Dijual WONDER

  Dijual WONDER tahun 1986, plat AD, Pajak Baru, Istimewa, Pemakai, harga Rp28.500.000/Nego.

 • Dijual STARLET 1.3

  Dijual STARLET 1.3 Tahun 1990, Bagus, harga Rp37.000.000/nego. Hubungi:081226962058…

 • RUMAH BIJAK:Desain, Rumah

  RUMAH BIJAK:Desain, Rumah, Kantor, Ruko, Interior, Hotel, RAB, Pelaksana. Hubungi:08587833…

 • Dijual tanah 1350m

  Dijual tanah 1350m, Timur Pasar Bejen Kartasura, harga Rp350.000.000/m. Hubungi:0812258339…

 • Dijual KATANA GX

  Dijual KATANA GX tahun 1997, Istimewa, warna Putih, interior Orisinil Luar Dalam, Atas nam…

 • Dijual rumah LT100/LB60

  Dijual rumah LT100/LB60, 2Kamar Tidur, Minimalis, Aman, Nyaman, Mobil Bisa Masuk, Selatan…

 • Dijual NINJA 250

  Dijual NINJA 250, warna Merah, Tahun 2012, plat AD Kota, Tangan pertama, Istimewa. Hubungi…

 • Rumah T36

  Rumah T36, 2Kamar Tidur, Carport, Karang Cemani, harga Rp7.500.000/Tahun. Hubungi:08572503…

Menarik Juga »