Mardikakaken Panandhanging Sedherek

Iqbal Wahyu Purwito, Pengurus Paguyuban Metri Budaya Jawi Melathi SurakartaIqbal Wahyu Purwito, Pengurus Paguyuban Metri Budaya Jawi Melathi Surakarta

Boten karaos sampun ngancik 67 taun Republik Indonesia (RI) uwal saking panjajahing nagari sanes. Kados ing padatan, saben surya kaping 17 Agustus masarakat Indonesia mengeti Proklamasi Kemerdekaan RI kanthi kebaking raos suka syukur mring Gusti Allah. Dene minangka tema nasional ingkang dados punjering kawigatosan ing pengetan kamardikan 2012 punika babagan pangajab dhumateng kula lan panjenengan sadaya supados makarya kanthi tumemen murih hanggayuh kemajengan sarta ngindhakaken rataning asil pembangunan tumuju keadilan sosial ingkang saged ngukup sadaya lapisan masarakat. Temtunipun pangajab ingkang dados tema kalawau manawi dipunresepi kanthi saestu ngemot werdi ingkang luhur, awit gegayutan kalawan kawontenan ing masarakat ingkang saperangan taksih dereng saged uwal saking pepanthan garis kemiskinan. Kados sampun kawuningan, nalika wulan Maret 2012 kepengker cacahipun warga ing wewengkon Provinsi Jawa Tengah ingkang taksih kalebet ing sangandhaping garis kemiskinan ngantos dumugi 4,977 yuta warga utawi watawis 15,34 persen. Kawontenan punika taksih langkung sae tinimbang taun kepengker, ingkang cacahipun dumugi 5,107 yuta warga utawi watawis 15,76 persen. Awit saking punika, temtunipun pangajab ingkang dipunangkat minangka tema nasional kalawau mugi sageda damel tambahing semangat hambangun karya kanthi lelandhesan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kaleres pengetan kamardikan RI (ingkang ugi asring sinebat pitulasan) ing taun punika caket sanget kaliyan riyaya Idul Fitri utawi Lebaran. Sanajan Idul Fitri yektinipun minangka dinten riyayanipun umat Islam, nanging kadosipun sampun nyawiji ing masarakat, malah kepara dados padatan ing saben taun lan masarakat mastani kanthi sesebatan bakdan. Caketipun lebaran kaliyan pitulasan punika pranyata nuwuhaken greget pitulasan karaos kados kirang makantar tinimbang bakdan. Manawi kula lan panjenengan boten selak, ing kasunyatan kathah masarakat ingkang langkung munjeraken kawigatosan tumrap kaperluwan bakdan tinimbang pitulasan. Greget masarakat anggenipun mengeti pitulasan raosipun kados “kawon” kaliyan greget anggenipun nyekapi kabetahan mangayubagya bakdan. Sumangga dipunpirsani wiwit pasar, toko, mal lan sapiturutipun, sansaya caket badhe lebaran sansaya kebak warga ingkang sami njujug pados sawernaning sandhangan lan panganan. Makaten ugi spanduk, baliho, ngantos dumugi SMS sarta maneka seseratan lumantar jagad internet kados dene Facebook, Twitter lan sapiturutipun, ketingal langkung mratah ing babagan seratan “minal aidin wal faizin” utawi tema lebaran tinimbang seseratan ingkang sipatipun heroik magepokan kaliyan pitulasan.

Mrangguli kasunyatan punika kalawau, punapa ateges semangat proklamasi luntur? Temtu kemawon boten lajeng makaten. Kawontenan kados makaten jalaran dhumawahing pitulasan lan dinten Idul Fitri kaleres caket sanget. Kajawi punika, semangat proklamasi lan nasionalisme boten namung kadulu saking babagan ingkang sipatipun heroik kemawon, nanging kedah saged dipunejawanthahaken kanthi pamawas langkung wiyar ing paberayan ageng minangka lelandhesan hambangun nagari salebeting ngisi kamardikan. Kalebet kawontenan sapunika, semangat proklamasi malah kepara langkung gampil rumasuk ing atmosfer lebaran lumantar tema ingkang dados pengetan kamardikan 2012. Wujudipun, ing tema kang nyebataken “ngindhakaken ratanipun asil-asil pembangunan” saged dipunmaknani minangka semangat ngenthengaken panandhang lan sangganipun para sedherek ingkang taksih kabilut ing sangandhaping garis kemiskinan. Liripun, para warga ingkang sampun ngraosaken asiling pembangunan kanthi kasembadan kabetahan gesangipun, mugi sami kersa paring kawigatosan, welas asih, sarta boten owel andum kabingahan lan rejeki. Dene wujudipun saged langsung dhateng para sedherek ing kanan–kerengipun ingkang betah pitulungan, utawi lumantar lembaga-lembaga sosial ingkang sampun madeg minangka sarana kagem sinten kemawon ingkang badhe sabiyantu mring sesami, kados dene Lazis, Bazis, Solo Peduli, lan sapanunggalipun. Ing pangajab, para sedherek kang kalebet golongan marginal kalawau lajeng saged ngincipi bingahing raos bakdan kanthi lega lan mardikaning panggalih ing nagari ingkang sampun 67 taun mardika punika.

Editor: | dalam: Jagad Jawa |

Berita Terkait

Iklan Cespleng
 • Dijual CARRY ST86/87

  Dijual CARRY ST86/87 Cat Body Casis Mesin Bagus AC, Setengah Pakai, harga Rp21.500.000/Neg…

 • Dijual PAJERO SPORT

  Dijual PAJERO SPORT Dakar tahun 2012/2013, Tangan pertama, plat AB, warna Putih. Hubungi:0…

 • Dijual LGX 1.8 EFi

  Dijual LGX 1.8 EFi tahun 2002, plat AD, Pajak Baru, warna Merah Metalic, Mesin+Body Bagus.

 • Dicari 35 Orang Tenaga Kerja

  Dicari 35 Orang Tenaga Kerja Pria untuk bekerja DiToko Besi. Hubungi:632941/082225228699/0…

 • Butuh uang. Dijual ROCKY 4X4

  Butuh uang. Dijual ROCKY 4X4 tahun 1996 Independet, warna Hitam Metalic, kondisi Bagus, ha…

 • CV.ZMB:Urus Kredit Macet

  CV.ZMB:Urus Kredit Macet, Lelang Jaminan, Piutang Macet. Hubungi:081901125665…

 • DIJUAL DAIHATSU Feroza SE

  DIJUAL DAIHATSU Feroza SE tahun 1995 Barang Kaleng, Orisinil, Mesin Kering, Kaki2 OK, AC D…

 • ANGKASA PURA BUTUH Staf

  ANGKASA PURA BUTUH Staf Admin Satpam Sopir Ob/Cs G2, harga Rp4.000.000. Hubungi:0857271720…

 • Dijual FREED PSD

  Dijual FREED PSD tahun 2010 Akhir, plat AD, Tangan pertama 100%Orisinil, kilometer 34ribu,…

 • Dijual H.BLITZ

  Dijual H.BLITZ tahun 2011, barang Istimewa, Orisinil, Seperti Baru, plat AD-Solo, Harga Ne…

 • Dijual cepat Kijang Kapsul

  Dijual cepat Kijang Kapsul New Model tahun 2004/2003, harag Rp82.000.000 Istimewa Sekali,…

 • Dibutuhkan karyawati Kantor

  Dibutuhkan karyawati Kantor, Langsung kerja, Gaji Besar, usia Maksimal 35 Tahun, Jl Maespa…

 • Butuh karyawan Laundry

  Butuh karyawan Laundry, Jujur, Tanggung Jawab, Lokasi Barat UMS, Minat. Hubungi:0856470537…

 • Dijual APV X

  Dijual APV X, tahun 2005, warna Hitam, plat B, Proses Mutasi, harga Rp88.000.000 sudah AD.

 • CLING!!Ubah K.Mandi

  CLING!!Ubah K.Mandi Kerak Jadi Baru, Kantor, Rumah Tangga, Dijamin Puas. Hubungi:7979424…

 • MX06, JPITER06

  MX06, JPITER06, Vega08, Spra02, Karisma 05, Tornado96. tahun:5833282…

 • Dijual PANTHER LS

  Dijual PANTHER LS tahun 2001, warna Silver, Asal Laku Harga Rp105.000.000. Hubungi:7514684…

 • TINA MASSAGE

  TINA MASSAGE Kesehatan dan Kebugaran Panggilan. Hubungi:085728932188…

 • DIJUAL 2.KIOS Pasar Klaten

  DIJUAL 2.KIOS Pasar Klaten Blok C No.5&22 Harga Nego. Hubungi:081392912320…

 • Dijual tanah di Surakarta KOTA

  Dijual tanah di Surakarta KOTA, Bawah Harga, Tanah Kav 150m;165m, harga Rp625.000.000/m. H…

Menarik Juga »