Pager Mangkok Luwih Kuwat Tinimbang Pager Tembok

Masak bareng tangga teparuh (FOTO: Ahmad Hartanto/JIBI/SOLOPOS)Masak bareng tangga teparuh (FOTO: Ahmad Hartanto/JIBI/SOLOPOS)

Tangga yakuwi sedulur kanggo tangga liyane. Sanadyan ora ana sedulur tunggal wongtuwa, bisa tetep dianggep sedulur dhewe. Tangga yakuwi pager kang ngayomi tangga liyane. Nalika salah sijine tangga kena bebaya, tangga liyane bakal menehi pitulungan, tanpa pamrih tanpa tedeng aling-aling. Yen duwe tangga kang becik, urip ing masarakat bakal ayem lan tentrem. Kebutuhan bisa digotong rame-rame, mula ora bakal krasa kabotan.

Nanging yen duwe tangga kang ora becik, bakal bisa mbebayani. Guyub rukun bisa sirna, gotong royong luntur lan ilang. Lan ora bisa njaga marang tangga siji lan sijine utawa luwih gedhe nepsu individual tinimbang kerukunan marang tangga teparo. Mula, ing budaya Jawa ana sesanti pager mangkok luwih kuwat tinimbang pager tembok. Guyub rukun marang tangga luwih becik tinimbang mbangun pager dhuwur nanging ora preduli marang kahanan sakiwa-tengene.

Miturut budayawan lan pangarsa Padhepokan Seni Sarotama, Mujiono, wus dadi fitrahe manungsa yaiku ora bakal bisa urip ijen utawa urip tanpa mbutuhake pitulungane wong liya. Mula, nalika urip ing masarakat, kudu bisa nguripake sipat tepa selira, sinandhingan, gotong-royong, guyub rukun marang tangga siji lawan tangga liyane. Nalika sipat- sipat kabecikan iki wus ana lan subur ing masarakat, bakal bisa urip tentrem lan sejahtera.

“Nalika kowe mangsak, ambune tekan irunge tanggane, luwih becik mangsakan kuwi didum marang tanggane. Iki salah sijine conto pager mangkok,” kandhane Mujiono, Selasa (24/7).

Senadyan mung awujud panganan utawa mangsakan samadya, ora mewah, nanging nalika didum, bisa nuwuhake sipat kang becik, sipat paseduluran lan melu handarbeni. Mula, salah sijine kunci pager mangkok yaiku seneng weweh utawa duwe sipat gampang menehi pitulungan.

“Sapa weweh bakal wuwuh. Sapa sing seneng menehi kabecikan, pitulungan, bakal manen wuwuh utawa kabegjan,” ujare piyambake.

Suwalike, sapa sing cethil methithil, bakal ketiban bebaya. Contone nalika tangga siji lan sijine ora padha sesrawungan, mula sipat sing ana yakuwi individual. Sipat iki bisa nekani bebaya nalika ana tangga sing kemalingan, tangga liyane ora preduli, senadyan bisa menehi pitulungan. Wong sing cethil, ora duwe sipat weweh, nasibe ora beda karo wong sing individual.

Sipat individual yakuwi rumangsa bisa urip dhewe tanpa pitulungan wong liya. Iki ora beda karo sipat sumengah amarga ndeleng wong liya ora luwih becik tinimbang awake dhewe. Iki dadi kosok walike fitrahe manungsa kang urip bareng-bareng. Mula wong sing umuk lan individual ora bakal urip tentrem, anane sumelang kelawan waswas marang keslametane bandhane. Carane yaiku salah sijine sing bisa dideleng saka carane mbangun pager tembok.

Ing masarakat ana sing jenenge lembaga RT utawa rukun tetangga lan RW utawa rukun warga. RT lan RW ora gur dimaknani lembaga kang ngurusi administrasi kaya dene KTP. Uga ora mung kanggo nariki iuran warga. Luwih luhur saka kuwi yaiku bisa dadi lembaga kang bisa ngraketake warga siji lan liyane, tangga siji lan liyane. Jenenge wae wus nganggo ukara rukun, mula yen ana padudon ing masarakat, RT siji padu karo RT liyane, berarti lembaga kuwi durung bisa menehi piguna sejati marang masarakat.

Pager tembok ora cukup dimaknani pager ing pinggir omah kang wujude tembok bata, kang gunane kanggo keamanan. Nanging uga bisa dimaknani sipat kang ngadohi lan mbatesi wong iku marang wong liya. Pager kuwi mbatesi wong siji lan sijine, amarga sipat rumangsa pinter dhewe, rumangsa sugih lan duwe pangkat dhuwur dhewe. Mula wong sing duwe sipat kasebut rumangsa ora butuh wong liya, rumangsa cukup karo usahane dhewe, mula dheweke kaya urip ngadeg dhewe ing omah kang diubengi pager kang dhuwur.

Nalika panger mangkok mung dimaknani menehi barang, banjur piye wong sing ora duwe bandha akeh utawa uripe pas-pasan? Wong kasebut mesthine uga pengin diurmati ing masarakat, senadyan wong kang ora duwe. Mula pager mangkok uga bisa dimaknani sipat sabar lan jujur. “Ora sithik, wong sing ora duwe, nanging isih umuk marang kahanane dheweke. Banjur tanggane sing arep menehi, ora dadi menehi. Beda yang dheweke narima lan jujur, bakal bisa urip tentrem dan ditresnani uga diurmati.”

Kunci pager mangkok kajaba sipat weweh lan guyub rukun, yakuwi ngandhani kanggo kabecikan. “Nalika ngerti tanggane nglakoni barang kang ala, ya dikandhani kanthi cara kang alus lan becik,” ujare Mujiono.

Tangga sing apik kuwi ora meneng nalika tanggane nglakoni barang kang ala. Ora duweni sipat masa bodoh utawa ‘kowe ya kowe, aku ya aku’. Iki ora banjur melu campur urusan tangga, nanging uga ana wates-wates kang ora diliwati.

“Ing agama wus ngatur, wong siji lan liyane kudu bisa ngandhani sing becik, supaya bisa slamet ing alam donya lan akhirat. Iki makna kang luwih jembar saka pager mangkok, yakuwi keslametan donya lan akhirat,” kandhane.

Pager mangkok wujud weweh bisa menehi keselamatan ing donya. Nanging wujud ngelingake marang kabecikan siji lan liyane bisa menehi keslametan ing akhirat. Contone nalika duwe tangga utawa kanca kang seneng botohan, senadyan barange cilik kaya botoh asil bal-balan lan dhuwite ora sepiraa, kudu diwenehi nasehat kang becik. Botohan senadyan cilik tetep wae ora becik, sebab kuwi sipat kang ala, lan kasile botoh ora bakal bisa menehi kabecikan lan katentreman. Menehi nasehat kang becik uga bisa dadi salah sijine kunci pager mangkok, yakuwi keslametan ing akhirat.

Editor: | dalam: Jagad Jawa |
Iklan Cespleng
 • Butuh 4 tukang Kayu

  Butuh 4 tukang Kayu, Pengalaman, Tanggung Jawab, Rajin, Kejar Deadline. Minat Hubungi:7342…

 • Dijual ALLNEW CRV

  Dijual ALLNEW CRV tahun 2007, warna Silver Stone, Tangan pertama, barang Mulus Terawat Sek…

 • LPK SETIA Budi Terima Baby Sitter

  LPK SETIA Budi Terima Baby Sitter/PRT, Untuk Wilayah Solo, Semarang, Jakarta, Maksimal 35…

 • ELF EngkelPU

  ELF EngkelPU tahun 2002, Bak Bardes, plat AD-A, Tangan pertama, Pajak+Kir Baru, AC+Tepe. H…

 • Dijual FUTURA PU

  Dijual FUTURA PU tahun 2011, warna Putih, plat AD, Tangan pertama, Orisinilan, kondisi Ist…

 • KOS kamar Besar

  KOS kamar Besar, Kamar mandi dalam, Lantai Keramik, Aman, Tengah Kota. Hubungi:0817255509.

 • Butuh MONTIR Roda2.

  Butuh MONTIR Roda2. Admin-Counter:Harapan Jaya Motor, Jl.Rajiman 289 Solo.

 • Jual Xenia Attivo Pth.

  Jual Xenia Attivo Pth. plat AD, Tangan pertama, tahun 2012, kondisi Istimewa, asuransi All…

 • MAKAM HAJI.

  MAKAM HAJI. harga Rp180.000.000 52m/100m, 3Kamar Tidur, Sertifikat Hak Milik.Hadap Timur.

 • Butuh:Driver/Sopir

  DISTRIBUTOR PERLENGKAPAN Bayi, Skala Nasional, Butuh:Driver/Sopir, Syarat:Pria, Maksimal 3…

 • TAIWAN/Hongkong/Singapura

  TAIWAN/Hongkong/Singapura/Brunei Resmi Depnaker, Job Perawat, Pabrik AC, Sparepart, Garmen…

 • Damba Single/Duda

  JANDA 35Th, Berjilbab, Damba Single/Duda, Usia Harus 35-45Th !!! Mapan/PNS.Hubungi:0856474…

 • Dibutuhkan Karyawati.

  Dibutuhkan Karyawati. SMA/Sederajat, Gaji UMR++. Kirim CV:Jl.Cendrawasih H.9 Soba.

 • Dijual ZEBRA ZLetra

  Dijual ZEBRA ZLetra tahun 2004, warna Biru, Pnt Sliding, Tangan pertama, Pajak Baru 100%Or…

 • Dijual JAZZ

  Dijual JAZZ transmisi matic IDSi, tahun 2005, warna merah, plat AD asli, pajak panjang. Hu…

 • Dijual CAPTIVA TDI

  Dijual CAPTIVA TDI Automatic Transmission , tahun 2011, Tangan pertama, Orsinil, kondisi I…

 • Dijual AVEO TRANSFORMER

  Dijual AVEO TRANSFORMER Automatic Transmission tahun 2012, CBU, Tangan pertama, Orsinil, k…

 • Dijual ETERNA

  Dijual ETERNA tahun 1992, plat AD, Injeksi, Power Window, Power Stering, Veleg Racing, TV,…

 • Jual cepat Panther Total Assy

  Jual cepat Panther Total Assy tahun 1995, warna Hijau Tua Metalic, Orisinil, harga Rp51.50…

 • PROMO BELI2 Dpt3

  PROMO BELI2 Dpt3 FEMAX Alat Penghemat BBM Rekor Muri di Stand Lotte mart. Hubungi:02715810…

Menarik Juga »