Ruwahan, Ngelingi Arwah

Ilustrasi tradisi Sadranan Tenongan di Permakaman Puroloyo, Tunggulsari, Sukabumi, Cepogo, Boyolali, (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)Ilustrasi tradisi Sadranan Tenongan di Permakaman Puroloyo, Tunggulsari, Sukabumi, Cepogo, Boyolali, (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)

Salah sijine budaya masarakat Jawa kang dilakoni sakdurunge Sasi Pasa yaiku ruwahan. Jeneng ruwahan dipracaya saka jeneng Sasi Ruwah. Isih ana masarakat Jawa Islam kang padha mengeti Sasi Ruwah kanthi cara jiyarah ing kuburan wongtuwa utawa leluhur. Adat ruwahan pancen dudu saka agama Islam, mula ora sethitik wong Islam kang ora mengeti ruwahan.

Mithurut dhosen Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra Seni Rupa (FSSR) UNS, Suprapto, ruwahan nalika ditilik asal usule, pancen dudu asli saka budaya Jawa. Ruwahan nalika agama Hindhu isih kuwasa ing Jawa diarani upacara srada. Banjur ing ilat Jawa jenenge dadi nyadran. Upacara nyadran kuwi yaiku jiyarah ing kuburane leluhur kang diprecaya dadi cikal bakale panguripan ing tlatah sakiwa-tengene.

Nalika srada utawa nyadran, masarakat padha nggawa ubarampe kaya kembang-kembangan, panganan kaya apem, opak ketan, uga menyan lan banyu ing kuburan. Banjur pada nyuwun katentreman lan karaharjan marang leluhure ing tlatah kasebut. “Banjur Islam teka ing Jawa. Budaya sing wus lestari ora diilangake, nanging dileboni unsur Islam. Wadahe isih nyadran, nanging isine diganti nganggo donga-donga Islam,” ujare Suprapto ing Kampus FSSR UNS, Salasa (26/6) awan.

Ruwah uga dipracaya kanthi othak-athik gathuk saka tembung arwah. Mula, ruwah uga bisa dadi wektu kanggo ngirim donga marang wong sing wus mati. Ora ana tanggal pira ing sasi Ruwah kang ditemtokake kanggo ruwahan. Nanging miturut tradhisi Hindhu, srada utawa nyadran umume dilakoni ing tanggal 15 utawa pas wulan purnama. Mula ana ing salah sijine dhaerah srada disebut limolasan.

Tradhisi ruwahan dipracaya minangka tinggalane tradhisi Hindhu. Agama Hindhu wus ngalami dadi agama mayoritas ing Jawa, sakdurunge Islam teka ing Jawa. Saengga ruwahan bisa diarani akulturasi budaya agama kang duwe piguna marang kearifan lokal. Ruwahan ing kuburan uga bisa dadi pengeling-eling yaiku piwulang ngenani urip kang ora suwe, bebasan kaya mung mampir ngombe. Surut kuwi pepesthen kang mesthi nekani marang wong kang urip ing donya. Mula nalika mlebu ing Sasi Pasa kudu temenan oleheh ngibadah marang Gusti.

Nanging ing jaman saiki pancen wus ora akeh wong kang mengeti Sasi Ruwah nganggo upacara ruwahan. Masarakat ing Sasi Ruwah mung nglakoni jiyarah, donga lan resik-resik kuburan leluhure tanpa nggawa ubarampe. “Ana sing ndonga kanggo leluhur, nanging ora selak yen uga ana wong kang isih ndonga nyuwun kaliyan leluhur,” kandhane Suprapto. Kabeh kuwi gumantung kaprecayan pribadi, ora bisa didelok mripat.

Nalika ana adicara wisata jiyarah ing kuburan-kuburan wali, ora selak ana kang isih sithik utawa akeh kang nyenyuwun marang wali kasebut. Ing Islam, nyuwun pangapura, karaharjan lan katentreman ora liya mung marang Gusti Allah. Mula, ana wong Islam kang ora ngelakoni wisata jiyarah utawa ruwahan ing kuburane leluhure. Dheweke duwe kapercayan jiyarah bisa dilakoni saben dina ora mesthi ing Sasi Ruwah, donga marang leluhur uga ora mung ing kuburan. Bisa ing papan ngendi wae.

Tradhisi ruwahan uga ora mesthi digelar ing kuburan. Nalika kuburan leluhur adoh, mula ruwahan digelar ing omah. Saiki akeh wong desa kang lunga ing kutha saengga adoh marang kuburane wongtuwane utawa leluhure. Ruwahan kang digelar ing omah uga kanthi nggawa ubarampe kaya sega, panganan, cucur, apem. Kajaba ubarampe uga digelar pengajian.

Lowongan Kerja
STAFF ACCOUNTING, informasi selengkapnya

KLIK DISINI

Editor: | dalam: Jagad Jawa |

7 Komentar pada “Ruwahan, Ngelingi Arwah”

 1. Supardjo
  28 Juni 2012 pukul 20:47

  Mas Hartanto, kula sanes Suprapto; ingkang leres kula pun Supardjo. Nuwun

 2. 29 Juni 2012 pukul 05:51

  itu dlm islam termasuk Bid’ah do lalahmakanya harus di hapuskan?

  • Didik
   4 Juli 2012 pukul 15:40

   mas gus,, bid’ah itu apa? katanya segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh nabi muhammad SAW dikatakan bid’ah, nyadran dalam islam anda katakan bid’ah, terus kalau naik sepeda motor, memakai celana dalam, seperti sekarang ini termasuk bid’ah juga, padahal semua itu tidak dilakukan di jaman nabi dulu,, Apakah anda sudah lepas dari bid;ah itu sendiri??

   • Yoshitaka
    30 Agustus 2012 pukul 12:54

    each week bringing new haeelinds about large banks raising fees or engaging in shady investment practices, more and more consumers are switching to credit unions

 3. 30 Juni 2012 pukul 09:52

  Mas Gustanto : nek bid’ah yo kabeh bid’ah mas koyo tv, garpu,sendok kui bid’ah . .
  Tapi tergantung mas bid’ah e pye apek opo olo. . .
  Wong yo dongak ne karo ben eling mati malah di arani bid’ah. . .
  Astagfirullah 3X

  • ronggo
   9 Juli 2012 pukul 13:29

   bid’ah kuwi ana loro; bid’ah ana ing babagan agama kuwi sing dilarang, dene bid’ah ana ing masalah kadonyan kuwi ra ana sing nglarang ….. ngibadah kuwi kudu linandhesan rong perkara : ikhlas lan turut (turut piwulange kanjeng nabi) ora apa-apa diarani ngibadah ……mula ngudi ngilmu agama maneh … ben ra seling surup

 4. 8 Juli 2012 pukul 10:21

  Bid’ah ki mengadakan hal baru dalam urusan ibadah.
  Nek Nonton TV, Garpu, sendok, ki yo dudu ibadah.
  Dasar wong waton suloyo……

Silahkan bergabung untuk diskusi

Email anda tidak akan dipublikasikan.

iklan mobile sabtu

Iklan Cespleng
 • XENIA Xi’06/07

  XENIA Xi’06/07 Seperti Baru,Masih Orisinil,92Jt:082137017070…

 • estem”94

  JUAL/OPER Krdt estem”94 (AD-Solo) Fulvar (36,5Jt/Ng) 081387431432*…

 • PANTHER TURBO 2010

  PANTHER TURBO 2010, Seperti Baru. 140Jt. 08213701707. Istimewa…

 • DAIHATSU CENTER

  DAIHATSU CENTER. Disc. Gede All Type, Proses Mudah, DP & Ang Ringan. Sigra Ready Stok…

 • GRAND LIVINA’2011

  GRAND LIVINA’2011 A/T XV silver, Bisa Kredit. Hub: 085106070598…

 • GRANDVITARA JLX i’90,

  GRANDVITARA JLX i’90, Dr Baru Nama Pribadi Pajak 1Th: 08213701707…

 • Lowongan Marketing,SPV, ADM

  PT.EMCW Mumbutuhkan : MARKETING & SPV : – Pria – Punya Motor & SIM C…

 • NISSAN-Datsun

  DEALER NISSAN-Datsun Solo.Hub:081225300914 www.nissan-solo.com…

 • ATOZ’03

  ATOZ’03, Bagus, AD-Skh, S.Pakai, Coklat Muda Mtl; 54Jt Ng:082146004450…

 • Lowongan Roomboy,SPV,Koki,Waitres

  DIBUTUHKAN ROOMBOY,Supervisor,Koki Chinesfood,Waitres,Hotel Mawar Indah,Jl Setiabudi 45,Gi…

 • KIJANG SUPER’92

  KIJANG SUPER’92 = 35; Carry’97 = 24; Honda LX’89 = 34&’88 = 3…

 • CARRY PICK’UP 1.0 Th 2003

  CARRY PICK’UP 1.0 Th 2003 Putih AD Istmwa Skli Hub: 08122646000…

 • NISSAN SOBA

  NISSAN SOBA Disc 40JT, DP11JT, G.Livina, Datsun, 1HrKrm081328667067…

 • Lowongan Staff Marketing

  KSP SEMERBAK Citra Membutuhkan STAFF MARKETING : – Pria – Pendidikan Minimal S…

 • Lowongan Tentor

  PELITA HARAPAN INDONESIA Membutuhkan Tentor : – Matematika – Fisika – Ki…

 • VISTO’2003

  VISTO’2003 AD an Sendiri Istimewa Fullvar. 085103043553.

 • INOVA G’12

  INOVA G’12, AvanzaG’13, RushG’11 A/t, New Yaris G’14= 085106070598…

 • Lowongan Guru PAUD

  BUTUH 10 Orang,Min D2 utk Guru PAUD tdk berhijab. Langsung Kerja. Minat SMS/WA ke 08983499…

 • Lowongan Operator Mesin

  DIBUTUHKAN SEGERA Operator Mesin Cetak Toko/Hamada.Hub:Reksoniten 27 Gajahan Solo…

 • XENIA’06

  XENIA’06 Li Delux Plus,Hitam,Mls,Lr Dlm Ori(80JT)082226934093…

Menarik Juga »