Ruwahan, Ngelingi Arwah

Ilustrasi tradisi Sadranan Tenongan di Permakaman Puroloyo, Tunggulsari, Sukabumi, Cepogo, Boyolali, (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)Ilustrasi tradisi Sadranan Tenongan di Permakaman Puroloyo, Tunggulsari, Sukabumi, Cepogo, Boyolali, (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)

Salah sijine budaya masarakat Jawa kang dilakoni sakdurunge Sasi Pasa yaiku ruwahan. Jeneng ruwahan dipracaya saka jeneng Sasi Ruwah. Isih ana masarakat Jawa Islam kang padha mengeti Sasi Ruwah kanthi cara jiyarah ing kuburan wongtuwa utawa leluhur. Adat ruwahan pancen dudu saka agama Islam, mula ora sethitik wong Islam kang ora mengeti ruwahan.

Mithurut dhosen Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra Seni Rupa (FSSR) UNS, Suprapto, ruwahan nalika ditilik asal usule, pancen dudu asli saka budaya Jawa. Ruwahan nalika agama Hindhu isih kuwasa ing Jawa diarani upacara srada. Banjur ing ilat Jawa jenenge dadi nyadran. Upacara nyadran kuwi yaiku jiyarah ing kuburane leluhur kang diprecaya dadi cikal bakale panguripan ing tlatah sakiwa-tengene.

Nalika srada utawa nyadran, masarakat padha nggawa ubarampe kaya kembang-kembangan, panganan kaya apem, opak ketan, uga menyan lan banyu ing kuburan. Banjur pada nyuwun katentreman lan karaharjan marang leluhure ing tlatah kasebut. “Banjur Islam teka ing Jawa. Budaya sing wus lestari ora diilangake, nanging dileboni unsur Islam. Wadahe isih nyadran, nanging isine diganti nganggo donga-donga Islam,” ujare Suprapto ing Kampus FSSR UNS, Salasa (26/6) awan.

Ruwah uga dipracaya kanthi othak-athik gathuk saka tembung arwah. Mula, ruwah uga bisa dadi wektu kanggo ngirim donga marang wong sing wus mati. Ora ana tanggal pira ing sasi Ruwah kang ditemtokake kanggo ruwahan. Nanging miturut tradhisi Hindhu, srada utawa nyadran umume dilakoni ing tanggal 15 utawa pas wulan purnama. Mula ana ing salah sijine dhaerah srada disebut limolasan.

Tradhisi ruwahan dipracaya minangka tinggalane tradhisi Hindhu. Agama Hindhu wus ngalami dadi agama mayoritas ing Jawa, sakdurunge Islam teka ing Jawa. Saengga ruwahan bisa diarani akulturasi budaya agama kang duwe piguna marang kearifan lokal. Ruwahan ing kuburan uga bisa dadi pengeling-eling yaiku piwulang ngenani urip kang ora suwe, bebasan kaya mung mampir ngombe. Surut kuwi pepesthen kang mesthi nekani marang wong kang urip ing donya. Mula nalika mlebu ing Sasi Pasa kudu temenan oleheh ngibadah marang Gusti.

Nanging ing jaman saiki pancen wus ora akeh wong kang mengeti Sasi Ruwah nganggo upacara ruwahan. Masarakat ing Sasi Ruwah mung nglakoni jiyarah, donga lan resik-resik kuburan leluhure tanpa nggawa ubarampe. “Ana sing ndonga kanggo leluhur, nanging ora selak yen uga ana wong kang isih ndonga nyuwun kaliyan leluhur,” kandhane Suprapto. Kabeh kuwi gumantung kaprecayan pribadi, ora bisa didelok mripat.

Nalika ana adicara wisata jiyarah ing kuburan-kuburan wali, ora selak ana kang isih sithik utawa akeh kang nyenyuwun marang wali kasebut. Ing Islam, nyuwun pangapura, karaharjan lan katentreman ora liya mung marang Gusti Allah. Mula, ana wong Islam kang ora ngelakoni wisata jiyarah utawa ruwahan ing kuburane leluhure. Dheweke duwe kapercayan jiyarah bisa dilakoni saben dina ora mesthi ing Sasi Ruwah, donga marang leluhur uga ora mung ing kuburan. Bisa ing papan ngendi wae.

Tradhisi ruwahan uga ora mesthi digelar ing kuburan. Nalika kuburan leluhur adoh, mula ruwahan digelar ing omah. Saiki akeh wong desa kang lunga ing kutha saengga adoh marang kuburane wongtuwane utawa leluhure. Ruwahan kang digelar ing omah uga kanthi nggawa ubarampe kaya sega, panganan, cucur, apem. Kajaba ubarampe uga digelar pengajian.

Editor: | dalam: Jagad Jawa |
Iklan Cespleng
 • Butuh uang MURAH

  Butuh uang MURAH, Rumah Di Fajar Indah, Jl.Melati Hubungi:08232442525/No SMS…

 • Dijual G.NewFrtuner VntTRD

  Dijual G.NewFrtuner VntTRD seperti vo13 Manula HtmAB, kilometer 1Ribu 100%Gres Nyaris Baru…

 • Dijual AVANZA G

  Dijual AVANZA G tahun 2010, warna Silver, barang Istimewa, Atas nama Sendiri, Harga Rp117.

 • Dijual PANTHER BOX Alm

  Dijual PANTHER BOX Alm, tahun 2005, plat AD, warna Biru, AC, Atas nama Sendiri, interior O…

 • Butuh:Karyawati Akuntansi

  Perusahaan PRCETAKAN Butuh:Karyawati Akuntansi, Wanita, usia Maksimal 30Tahun, S1 Akt IPK…

 • Dijual CARRY PU

  Dijual CARRY PU tahun 1997, plat AD-Solo, Keur Baru, BanRad+Velg Racing, harga Rp38.000.00…

 • Dijual INOVA G

  Dijual INOVA G Dsl08, plat AD&All N.Avanza G14/13(AB)Silver+Hitam/Bisa Kredit. Hubung…

 • Dijual X-TRAIL XT

  Dijual X-TRAIL XT Tahun 2009, Tangan pertama, Seperti Baru. Hubungi:081.2265.0567…

 • Dijual ALL NEW Xenia Sporty

  Dijual ALL NEW Xenia Sporty tahun 2011, warna Putih Asli, plat AD. Hubungi:087835450772…

 • Dijual MAZDA MR

  Dijual MAZDA MR tahun 1992, plat AD, warna Silver, AC, Tanpa Perantara, Vleg Racing, harga…

 • DIJUAL BALENO

  DIJUAL BALENO tahun 1997, plat AD, warna Hijau, Pajak Baru Kondisi Bagus, Siap Pakai, Atas…

 • Cari STAFF MARKETING Springbed

  Cari STAFF MARKETING Springbed Khusus Toko, Gaji Pokok, Bonus, Komisi, Ruko Fajar Indah 16…

 • Dijual NEW APV Luxury

  Dijual NEW APV Luxury tahun 2010, plat S, atas nama Sendiri, Pajak Baru, warna Hitam, Full…

 • Dijual JAZZ

  Dijual JAZZ tahun 2006, warna Abu-abu Metalic, interior Orisinil, Mulus Terawat Pribadi, p…

 • JUAL SAWAH 2Ha

  JUAL SAWAH 2Ha Tepi Jln Raya Sragen-Masaran 0856.0035.6405…

 • Dijual FEROZA

  Dijual FEROZA tahun 1994, warna Biru Metalik, baang Istimewa, Ban 31, Interior Vinil Totti…

 • Dijual tanah dalam Kota

  Dijual tanah dalam Kota Jl.Pemuda Skh-+1000m2. Hubungi:0822257357…

 • Dijual MEGAPRO

  Dijual MEGAPRO tahun 2007 Ruji, plat AD-Boyolali, Pajak Baru. Hubungi:085647291513…

 • Dijual ALPHARD S Premium

  Dijual ALPHARD S Premium Sound10, plat AD, warna Hitam, kilometer 6Ribu) 100%Nyaris Baru G…

 • Dijual tanah.

  Dijual tanah. Luas Tanah:374m2, Dekat Hartono Mall&Tanah L330m2,Madegondo. Hubungi:08…

Menarik Juga »