Ruwahan, Ngelingi Arwah

Ilustrasi tradisi Sadranan Tenongan di Permakaman Puroloyo, Tunggulsari, Sukabumi, Cepogo, Boyolali, (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)Ilustrasi tradisi Sadranan Tenongan di Permakaman Puroloyo, Tunggulsari, Sukabumi, Cepogo, Boyolali, (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)

Salah sijine budaya masarakat Jawa kang dilakoni sakdurunge Sasi Pasa yaiku ruwahan. Jeneng ruwahan dipracaya saka jeneng Sasi Ruwah. Isih ana masarakat Jawa Islam kang padha mengeti Sasi Ruwah kanthi cara jiyarah ing kuburan wongtuwa utawa leluhur. Adat ruwahan pancen dudu saka agama Islam, mula ora sethitik wong Islam kang ora mengeti ruwahan.

Mithurut dhosen Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra Seni Rupa (FSSR) UNS, Suprapto, ruwahan nalika ditilik asal usule, pancen dudu asli saka budaya Jawa. Ruwahan nalika agama Hindhu isih kuwasa ing Jawa diarani upacara srada. Banjur ing ilat Jawa jenenge dadi nyadran. Upacara nyadran kuwi yaiku jiyarah ing kuburane leluhur kang diprecaya dadi cikal bakale panguripan ing tlatah sakiwa-tengene.

Nalika srada utawa nyadran, masarakat padha nggawa ubarampe kaya kembang-kembangan, panganan kaya apem, opak ketan, uga menyan lan banyu ing kuburan. Banjur pada nyuwun katentreman lan karaharjan marang leluhure ing tlatah kasebut. “Banjur Islam teka ing Jawa. Budaya sing wus lestari ora diilangake, nanging dileboni unsur Islam. Wadahe isih nyadran, nanging isine diganti nganggo donga-donga Islam,” ujare Suprapto ing Kampus FSSR UNS, Salasa (26/6) awan.

Ruwah uga dipracaya kanthi othak-athik gathuk saka tembung arwah. Mula, ruwah uga bisa dadi wektu kanggo ngirim donga marang wong sing wus mati. Ora ana tanggal pira ing sasi Ruwah kang ditemtokake kanggo ruwahan. Nanging miturut tradhisi Hindhu, srada utawa nyadran umume dilakoni ing tanggal 15 utawa pas wulan purnama. Mula ana ing salah sijine dhaerah srada disebut limolasan.

Tradhisi ruwahan dipracaya minangka tinggalane tradhisi Hindhu. Agama Hindhu wus ngalami dadi agama mayoritas ing Jawa, sakdurunge Islam teka ing Jawa. Saengga ruwahan bisa diarani akulturasi budaya agama kang duwe piguna marang kearifan lokal. Ruwahan ing kuburan uga bisa dadi pengeling-eling yaiku piwulang ngenani urip kang ora suwe, bebasan kaya mung mampir ngombe. Surut kuwi pepesthen kang mesthi nekani marang wong kang urip ing donya. Mula nalika mlebu ing Sasi Pasa kudu temenan oleheh ngibadah marang Gusti.

Nanging ing jaman saiki pancen wus ora akeh wong kang mengeti Sasi Ruwah nganggo upacara ruwahan. Masarakat ing Sasi Ruwah mung nglakoni jiyarah, donga lan resik-resik kuburan leluhure tanpa nggawa ubarampe. “Ana sing ndonga kanggo leluhur, nanging ora selak yen uga ana wong kang isih ndonga nyuwun kaliyan leluhur,” kandhane Suprapto. Kabeh kuwi gumantung kaprecayan pribadi, ora bisa didelok mripat.

Nalika ana adicara wisata jiyarah ing kuburan-kuburan wali, ora selak ana kang isih sithik utawa akeh kang nyenyuwun marang wali kasebut. Ing Islam, nyuwun pangapura, karaharjan lan katentreman ora liya mung marang Gusti Allah. Mula, ana wong Islam kang ora ngelakoni wisata jiyarah utawa ruwahan ing kuburane leluhure. Dheweke duwe kapercayan jiyarah bisa dilakoni saben dina ora mesthi ing Sasi Ruwah, donga marang leluhur uga ora mung ing kuburan. Bisa ing papan ngendi wae.

Tradhisi ruwahan uga ora mesthi digelar ing kuburan. Nalika kuburan leluhur adoh, mula ruwahan digelar ing omah. Saiki akeh wong desa kang lunga ing kutha saengga adoh marang kuburane wongtuwane utawa leluhure. Ruwahan kang digelar ing omah uga kanthi nggawa ubarampe kaya sega, panganan, cucur, apem. Kajaba ubarampe uga digelar pengajian.

Editor: | dalam: Jagad Jawa |
Iklan Cespleng
 • Dicari segera Operator Komputer

  Dicari segera Operator Komputer, Pria, Minimal SMU/K, usia Maksimal 25 Tahun, Bisa MS Offi…

 • Dijual Pekarangan.

  Dijual Pekarangan. Luas:450m Sekitar SMA Bung Karno Karangpandan Kartasura. Hubungi:081329…

 • WEBS, SOFTWARE, Hemat

  WEBS, SOFTWARE, Hemat, Network, Jasa IT, Garansi. Hubungi:088216608524 Bisa SMS…

 • Dijual kijang SPR G

  Dijual kijang SPR G tahun 1995, plat AB, warna Abu-abu, Pajak Baru, Mesin Body Bagus, Full…

 • Dijual CERY

  Dijual CERY tahun 1995/1996 Pintu Belakang, warna Biru Metalic, Mesin Jos, AC, Velg Racing…

 • Dijual Twincam

  Dijual Twincam tahun 1990, barang Istimewa, interior Orisinil, simpanan, harga Rp51.000.00…

 • Dijual JAZZ RS

  Dijual JAZZ RS tahun 2010 Manual Transmission, plat AD, Tangan pertama, warna Silver, bara…

 • Butuh cepat tenaga Kerja Untuk Staf Kantor

  Butuh cepat tenaga Kerja Untuk Staf Kantor Minimal SMP, Pria/Wanita, usia 18-50tahun, Part…

 • *DISKON AKHIR Tahun*

  *DISKON AKHIR Tahun* Proses Mudah* Toyota Banjir Hadiah. Hubungi:081329108238…

 • Dijual X-Trail 2.5

  Dijual X-Trail 2.5 ST 2010, plat AD, Tangan pertama dari BR, warna Gray, Sangat Istimewa.

 • Dijual TERIOS TX

  Dijual TERIOS TX tahun 2008, transmisi Manual, warna Silver Metalic, Kondisi Bagus, harga…

 • BUTUH UANG. Dijual Tanah

  BUTUH UANG. Dijual Tanah, luas:1080m2, luas Rp350.000.000 Daerah Perumahan Seroja, Masuk T…

 • RIANA Kesehatan&Kebugaran

  RIANA Kesehatan&Kebugaran HP:082242976605 Bodi Massage…

 • Dicari karyawan

  Dicari karyawan, usia Maksimal 30 Tahun, Untuk Toko, Diutamakan Bisa Setir Mobil L300. Kir…

 • Dijual kijang PU

  Dijual kijang PU tahun 1997, plat AD, warna Hitam, FullVariasi Mesin&Body Mulus Siap…

 • Dijual KATANA

  Dijual KATANA tahun 1992, warna Hitam, plat AD-Sukoharjo Mulus Harga Rp42.000.000 Hubungi:…

 • Dijual CLASSY

  Dijual CLASSY tahun 1994, Mulus, Velg Racing, Power Window, Power Stering, Mesin Bagus, ha…

 • Dicari LULUSAN STM

  Dicari LULUSAN STM Jurusan Mesin, Bubut, Listrik DiKartasura. Hubungi:0818255383…

 • Butuh SALES&SOPIR Pengalaman

  Butuh SALES&SOPIR Pengalaman Kanvas Minimal 5 Tahun, Siap Luar Kota, Punya SIM A, usi…

 • RUPADHATU Exterior Interior

  RUPADHATU Exterior Interior, Taman Water WallKitchenSet. Hubungi:08562831144…

Menarik Juga »