Mahesa Lawung

Espos/Burhan Aris NugrahaEspos/Burhan Aris Nugraha

Ing Gondorasan, sakabehing ubarampe sesaji karacik dening abdi dalem Gondorasan. Sakwise sesaji lan ubarampe kanggo wilujengan sumadya tumuli kagawa tumuju ing Sitihinggil saprelu kadonganan dening para ulama.

Paripurna kumbuling pandonga ing Sitihinggil, kabeh abdi dalem kang kadhawuhan nindakake wilujengan nagari Mahesa Lawung kanthi bebarengan numpak kendharaan tumuju ing Alas Krendhawahana. Ora lali nyangking sakabehing sesaji kang bakal kadonganan maneh ing Alas Krendhawahana. Sesaji kang utama yaiku sirah kebo lan tracak.

Mangkono gambaran kawitane adicara wilujengan nagari Mahesa Lawung kang ajeg diadani dening Karaton Surakarta Hadiningrat ing dina Senen utawa Kemis pungkasan ing Wulan Rabiulakhir. Dinane pancen bisa Senen utawa Kemis sing tibane dina mau ing pungkasan kang cedhak karo enteke Wulan Rabiulakir.

Miturut dhosen Ilmu Sejarah FSSR UNS Solo, Tundjung W Sutirto, Mahesa Lawung iku salah sawijining adat Karaton Surakarta kang isih lumaku nganti saiki. Upacara Mahesa Lawung minangka upacara wilujengan nagari kang uga dadi sarana panyuwunan kawilujengan tumrap sakabehe, wiwit ratu, karatondalem, sentana dalem, abdi dalem, kawula dalem lan nagari Republik Indonesia.

“Upacara Mahesa Lawung iki dileksanakake minangka salah sawijining wilujengan papat keblat. Mapane ana ing sisih lor yaiku ing Alas Krendhawahana, kang mapan ing wilayah Kecamatan Gondangrejo tlatah Kabupaten Karanganyar. Papan iki diyakini minangka pancering keblat ing sisih lor saka Karaton Surakarta,” ujare Tundjung marang Espos, Rebo (28/3).

Espos/Burhan Aris Nugraha

Alas Krendhawahana mangkono dipracaya minangka lenggahe Ratu Kalayuwati, uga kang sinebut Bethari Durga. Dene tata cara lakuning upacara samesthine kawiwitan saka anane dhawuhdalem Sinuhun kang sakbanjure ditindakake dening para abdi dalem wiwit saka papan Gondorasan nganti tumekaning Alas Krendhawahana kanthi urut-urutaning adicara kang mirunggan.

Kang nggeret kawigatene bebrayan, upacara Mahesa Lawung iki nggunakake ubarampe baku kang arupa sirah kebo. Sawuse didongakake, sirah kebo iki uga dipendhem ing alas kono. Jarene Tundjung, upacara Mahesa Lawung ubarampene kalebu jangkep. Ananging sing paling mligi kudu ana yaiku sirah kebo kang wis megawe utawa sumadya kanggo nyambut gawe ngolah sawah, garu lan luku. Tegese kebo kang dinggo sesaji kuwi kebo lanang kang durung kanggo makarya ananging wis sumadya makarya.

“Kudu kebo lanang, sing sejatine ngandhut piwulang nyuda hawa lan nepsu amarga kang sinandhi kebo lanang kuwi seneng berik. Supaya menehi tuladha tumrape manungsa, aja seneng padudon,” tandhese.

Dene sesaji liyane kang kudu ana yaiku sakbangsane iber-iberan kayadene pitik lan menthok kang cara mangsake kudu dipanggang. Saliyane kuwi isih ana maneh sesaji kang wujud sekar, sega, woh-wohan lan sakpanunggalane.

Sirah kebo lan tracak mau kanggo sesaji kanthi dipendhem ing Alas Krendhawahana kono. Dene iwak kebo bisa kapurak dening sapa wae kang mbutuhake. Ana panemu manawa kebo mangkono iku minangka kewan kang kalebu cedhak marang panguripaning manungsa Jawa. Minangka tandha kabudayan agraris kang minangka kabudayane tanah Jawa. Mula saka iku kebo minangka simbul sesaji suci awit kewan kebo kuwi kang cedhak karo penguripaning manungsa Jawa.

Disebutake Tundjung, akeh piwulang kang bisa kajupuk saka upacara Mahesa Lawung. Piwulang tradhisi upacara Mahaesa Lawung upamane. Ngandhut surasa prelune ngagungake panyuwunan marang Kang

nganggo sarana sesaji murih antuk karahayon ing donya bebrayan agung. Piwulang liyane yaiku minangka sarana nggulawenthah karukunan tumrap ing sapadha-padhane. Aja seneng padudon kayadene kebo lanang yen ketemu kebo lanang tansah seneng berik. Mula saka kuwi upacara Mahesa Lawung uga minangka tuladha ngendhaleni hawa nepsune manungsa amarga samangsane hawa nepsu mau ora dikendhaleni bisa kaya patrape kewan malah kapara ngluwihi kewan.

Editor: | dalam: Jagad Jawa,Lifestyle |
Iklan Cespleng
 • MUDIK LPS Kunci

  MUDIK LPS Kunci:Grand Livina, Avanza, Mobilio. Hubungi:08122586434/7056470…

 • Butuh karyawati

  Butuh karyawati bagian:Dapur Bersih, Rapih, Cekatan, Waiters:Wanita Menarik. Lamar:Smile K…

 • DISEWAKAN GUDANG

  DISEWAKAN GUDANG Luas:1500m2,Komplit.Pandean Sukoharjo Hubungi:081804561030…

 • Dijual Xenia Li plus,

  Dijual Xenia Li plus, tahun 2008 paket obral, harga Rp88.000.000 bisa kredit dp20jt istime…

 • Rumah baru Perum Purbayan

  Rumah baru Perum Purbayan, T80, 2Kamar Tidur, 1Kamar Mandi, AC, PAM, List1300, Garasi, Nya…

 • DIBELI SEPEDA Motor

  DIBELI SEPEDA Motor Kondisi Bagus Harga Paling Tinggi/7045889…

 • CARI STAFF Pengajar

  CARI STAFF Pengajar Sekolah Unggulan Hub:Yayasan Pendidikan Uwais Al-Qorni /081329036552…

 • Dijual motor Roda3

  Dijual motor Roda3 Kaisar tahun 2009, warna Biru+Box Terpal Rp9.500.000. Hubungi:0271-8026…

 • Dijual Xenia Xi deluxe

  Dijual Xenia Xi deluxe, tahun 2010 paket obral, warna silver, harga Rp100.000.000 istimewa…

 • SPESIALIS CUCI Pakaian

  SPESIALIS CUCI Pakaian, Karpet, Gorden, Sofa, S.Bed:Giri Binatu, Makam haji. Hubungi:70712…

 • RUMAH LT264m

  RUMAH LT264m, 4Kamar Tidur, 2Kamar Mandi, harga Rp700.000.000, Minapadi 6/9 Nusukan. Hubun…

 • TEH DANDANG Sragen

  TEH DANDANG Sragen Butuh Admin, Kasir, Gudang, Dom Sragen, Kirim Lamar:Teh Dandang Ds.Ngag…

 • Rumah BARU Purbayan

  Rumah BARU Purbayan Type70/118 Utara Al-Aqso, harga Rp475.000.000/Nego. Hubungi:0812261478…

 • Dijual XEBRA ZSX

  Dijual XEBRA ZSX tahun 2003, warna Silver, AC Dobel, DVD, Central Lock, Remote, Velg Racin…

 • TRUCK BAK 120 PS

  TRUCK BAK 120 PS, plat AD-F, Mesin Bagus, Harga Nego. Hubungi:0271-2073802/087736318941…

 • KHUSUS CANOPI Atap Galfalum

  KHUSUS CANOPI Atap Galfalum/Poli Krbnt Merah, Garansi. Hubungi:0271-7079812…

 • DUTA ALUMUNIUM

  DUTA ALUMUNIUM Sejak1987, Terbukti Awet, Kusen Almn 40Rb/m, Pintu Jendela Almn&Kaca T…

 • DICARI BABYSITTER

  DICARI BABYSITTER, Pengalaman, Sabar, Telaten, Pocokan, Karang Asem, Hubungi:0818633664…

 • Dijual YARIS

  Dijual YARIS tahun 2011, warna Putih, Manual Transmission, Type S, plat AD, Atas nama Sens…

 • Dijual tanah.

  Dijual tanah. Luas:S+-323M2, LB+-200M2 Ngasem Colomadu KRA Harga Nego. Hubungi:0821088808…

Menarik Juga »