Mahesa Lawung

Espos/Burhan Aris NugrahaEspos/Burhan Aris Nugraha

Ing Gondorasan, sakabehing ubarampe sesaji karacik dening abdi dalem Gondorasan. Sakwise sesaji lan ubarampe kanggo wilujengan sumadya tumuli kagawa tumuju ing Sitihinggil saprelu kadonganan dening para ulama.

Paripurna kumbuling pandonga ing Sitihinggil, kabeh abdi dalem kang kadhawuhan nindakake wilujengan nagari Mahesa Lawung kanthi bebarengan numpak kendharaan tumuju ing Alas Krendhawahana. Ora lali nyangking sakabehing sesaji kang bakal kadonganan maneh ing Alas Krendhawahana. Sesaji kang utama yaiku sirah kebo lan tracak.

Mangkono gambaran kawitane adicara wilujengan nagari Mahesa Lawung kang ajeg diadani dening Karaton Surakarta Hadiningrat ing dina Senen utawa Kemis pungkasan ing Wulan Rabiulakhir. Dinane pancen bisa Senen utawa Kemis sing tibane dina mau ing pungkasan kang cedhak karo enteke Wulan Rabiulakir.

Miturut dhosen Ilmu Sejarah FSSR UNS Solo, Tundjung W Sutirto, Mahesa Lawung iku salah sawijining adat Karaton Surakarta kang isih lumaku nganti saiki. Upacara Mahesa Lawung minangka upacara wilujengan nagari kang uga dadi sarana panyuwunan kawilujengan tumrap sakabehe, wiwit ratu, karatondalem, sentana dalem, abdi dalem, kawula dalem lan nagari Republik Indonesia.

“Upacara Mahesa Lawung iki dileksanakake minangka salah sawijining wilujengan papat keblat. Mapane ana ing sisih lor yaiku ing Alas Krendhawahana, kang mapan ing wilayah Kecamatan Gondangrejo tlatah Kabupaten Karanganyar. Papan iki diyakini minangka pancering keblat ing sisih lor saka Karaton Surakarta,” ujare Tundjung marang Espos, Rebo (28/3).

Espos/Burhan Aris Nugraha

Alas Krendhawahana mangkono dipracaya minangka lenggahe Ratu Kalayuwati, uga kang sinebut Bethari Durga. Dene tata cara lakuning upacara samesthine kawiwitan saka anane dhawuhdalem Sinuhun kang sakbanjure ditindakake dening para abdi dalem wiwit saka papan Gondorasan nganti tumekaning Alas Krendhawahana kanthi urut-urutaning adicara kang mirunggan.

Kang nggeret kawigatene bebrayan, upacara Mahesa Lawung iki nggunakake ubarampe baku kang arupa sirah kebo. Sawuse didongakake, sirah kebo iki uga dipendhem ing alas kono. Jarene Tundjung, upacara Mahesa Lawung ubarampene kalebu jangkep. Ananging sing paling mligi kudu ana yaiku sirah kebo kang wis megawe utawa sumadya kanggo nyambut gawe ngolah sawah, garu lan luku. Tegese kebo kang dinggo sesaji kuwi kebo lanang kang durung kanggo makarya ananging wis sumadya makarya.

“Kudu kebo lanang, sing sejatine ngandhut piwulang nyuda hawa lan nepsu amarga kang sinandhi kebo lanang kuwi seneng berik. Supaya menehi tuladha tumrape manungsa, aja seneng padudon,” tandhese.

Dene sesaji liyane kang kudu ana yaiku sakbangsane iber-iberan kayadene pitik lan menthok kang cara mangsake kudu dipanggang. Saliyane kuwi isih ana maneh sesaji kang wujud sekar, sega, woh-wohan lan sakpanunggalane.

Sirah kebo lan tracak mau kanggo sesaji kanthi dipendhem ing Alas Krendhawahana kono. Dene iwak kebo bisa kapurak dening sapa wae kang mbutuhake. Ana panemu manawa kebo mangkono iku minangka kewan kang kalebu cedhak marang panguripaning manungsa Jawa. Minangka tandha kabudayan agraris kang minangka kabudayane tanah Jawa. Mula saka iku kebo minangka simbul sesaji suci awit kewan kebo kuwi kang cedhak karo penguripaning manungsa Jawa.

Disebutake Tundjung, akeh piwulang kang bisa kajupuk saka upacara Mahesa Lawung. Piwulang tradhisi upacara Mahaesa Lawung upamane. Ngandhut surasa prelune ngagungake panyuwunan marang Kang

nganggo sarana sesaji murih antuk karahayon ing donya bebrayan agung. Piwulang liyane yaiku minangka sarana nggulawenthah karukunan tumrap ing sapadha-padhane. Aja seneng padudon kayadene kebo lanang yen ketemu kebo lanang tansah seneng berik. Mula saka kuwi upacara Mahesa Lawung uga minangka tuladha ngendhaleni hawa nepsune manungsa amarga samangsane hawa nepsu mau ora dikendhaleni bisa kaya patrape kewan malah kapara ngluwihi kewan.

Editor: | dalam: Jagad Jawa,Lifestyle |
Iklan Cespleng
 • perempuan single.

  perempuan single. usia 35 Tahun, Berjilbab Damba Single/Duda, Usia Harus 35-42 Tahun!!! Ma…

 • Fajar Indah.

  Fajar Indah. Luas:120, L100, Rp10.000.000/Tahun (Sisa 2 Tahun 2Bulan, Bayar 2Tahun. Hubung…

 • Dijual JAZZ

  Dijual JAZZ tahun 2010, warna Putih, Tangan pertama, kondisi Istimewa, Rec Honda, harga Rp…

 • Butuh Single Lulusan SMK/Sederajat

  Butuh Single Lulusan SMK/Sederajat, untuk Admin Solo CCTV, Jl.IR Sukarno 36 B Solobaru. Hu…

 • DIJUAL CITY Z

  DIJUAL CITY Z, tahun 1997, warna Ijo, plat AD-Kartasura, Atas nama Sendiri, harga Rp72.000…

 • Dijual JAZZ.

  Dijual JAZZ. tahun 2010, warna Putih, Tangan pertama, kondisi Istimewa, Rec Honda, harga R…

 • DIJUAL Colt T Pick Up.

  DIJUAL Colt T Pick Up. Tahun 1980 Kir Baru, Pajak Panjang, plat AD Boyolali. Hubungi:08123…

 • GRATIS+Dapat Saku Gaji

  GRATIS+DptSakuGaji Hongkong:7Jt, Taiwan:5Jt, Singapore:4,5Jt, Malys:3,7Jt, ProsesCepat+Res…

 • Dijual JAZZ RS

  Dijual JAZZ RS, Manual Transmisi Asli, plat AD, tahun 2008, kilometer 50 Ribu, Pajak Baru,…

 • Butuh karyawati

  Butuh karyawati Administrasi Koperasi, Bisa Excel. Hubungi:0878.3524.0821…

 • Jual CARRY Adiputra ST100

  Jual CARRY Adiputra ST100, warna biru, Tahun 1996, plat AD, Bagus, harga Rp45.000.000. Hub…

 • Dijual Tanah 154m2

  Tanah 154m2 Jl.MencoRy, Gonilan, Sukoharjo Belakang Kos Putri Anggrek. Hubungi:08154273355…

 • Dijual HONDA GRAND

  Dijual HONDA GRAND tahun 1995, warna Hitam, Kondisi Baik Rp4.300.000. Hubungi:082323664638…

 • Butuh STAF HRD.

  Butuh STAF HRD. Pria/Wanita, Minimal S1 Psikologi, Pengalaman Minimal 3Tahun, usia Maksima…

 • Dijual JAZZ RS

  Dijual JAZZ RS tahun 2013, Manual Transmisi Asli, plat AD, warna Putih Istimewa. Hubungi:…

 • Dijual HONDA FERIO

  Dijual HONDA FERIO tahun 1997, plat AD, warna Coklat Metalik, kondisi Istimewa. Hubungi:08…

 • Dijual INOVA G’Disel

  Dijual INOVA G’Disel tahun 2011, tangan pertama Seperti baru, kondisi Istimewa Orisi…

 • Butuh uang. Dijual tanah Kavling

  Butuh uang. Dijual tanah Kavling Cluster Dalam Perum Sapen, 99m2(9x11m), Lebar Jln 6m Stra…

 • JUAL BIBIT Semut Rang2

  JUAL BIBIT Semut Rang2, Eceran Rp35.000.000/Stoples Sonice. Gading Makmur L2 Grogol SoBa.

 • Dikontrakkan

  Dikontrakkan rumah Kwarasan Soba, 3Kamar Tidur, 2 Kamar mandi. Hubungi:081215100094/702720…

Menarik Juga »