Senin, 22 November 2010 10:17 WIB Haji Share :

192 Jemaah haji wafat di Tanah Suci

Mekah–Jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci mencapai 192 orang. Dari jumlah itu, terjadi peningkatan jumlah jemaah yang wafat di pemondokan.

“Yang wafat mencapai 192 orang. Tahun lalu pada periode yang sama angka kematian 171 orang,” kata dr Ramon Andreas, petugas penghubung antarinstansi kesehatan di Mekah, Minggu (21/11) malam.

Data yang diperoleh dari Sistem Komputer Haji Terpadu (Siskohat), jemaah yang wafat di pemondokan sejak 19 November 2010 tercatat sebanyak 71 orang. Padahal sebelumnya angka yang wafat banyak terjadi di sejumlah Rumah Sakit Arab Saudi.

Sementara jemaah yang wafat di RSAS sebanyak 57 orang, Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) 48 orang, perjalanan 11 orang, Sektor 7 orang, Masjid 2 orang dan pesawat 2 orang.

Ramon tidak bisa menjelaskan mengapa pada tahun ini angka kematian banyak terjadi di pemondokan.

Berdasarkan jenis kelamin, pria yang wafat sebanyak 108 orang, perempuan 84 orang. Usia 60 tahun ke atas 139 orang, usia 5-59 tahun sebanyak 42 orang, usia 40-49 tahun sebanyak 11 orang.

Berdasarkan embarkasi; JKS 35 orang, SUB 30, UPG 20, SOC 22, JKG 15, BTH 13, MES 12, PLM 10, BPIH Khusus 10, PDG 8, BTJ 8,BDJ 6 BPN 3.

Penyebab kematian yakni sistem sirkulasi 132 orang, pernafasaran 46, infeksi dan parasit 8, pencernaan 3, neoplasma 1, indoktrin dan mental 1, sistem syaraf 1.

Daftar Jemaah Wafat di Arab Saudi Sampai Dengan Tanggal 21 November Pukul 24.00 Waktu Arab Saudi (WAS)

No. Kloter Nama Jemaah Haji No. Pasport

1. MES 002 PANJI SISWANTO BIN PAIDI               V719089
2. JKS 006 MUTAMIMAH BINTI H SUEB                 V581895
3. BTJ 002 SUDARMIN BIN M ADAM                     V375481
4. PLM 003 MUNASIR BIN RAHMAT                     V676639
5. UPG 008 IBRAHIM ADAM BIN ADAM NAFAUR           V619307
6. SOC 010 MUTANTO BIN REKSODIREDJO               V539339
7. SOC 009 SOEKIRLAN K HADISUPRAPTO BIN SURATMAN V551571
8. BTH 007 HADI BIN SOI                           V709211
9. MES 003 ERLANGGA HASIBUAN BIN MUSLIM HSB V719910
10. JKS 009 AMSIR BIN H. AHFAT                     V613259
11. SUB 019 P. TAMA’I BIN P. MULJIN                 V513902
12. SOC 002 CHUZAEMAH BINTI KASMIJAN               V542254
13. MES 009 KARSONO BIN DOLLAH SIRAT               V733359
14. UPG 006 PANACO BIN TEBBAH                       V619716
15. PDG 001 ROSLIANA BINTI PIHAK                   V199103
16. JKS 010 IYAH ARIYAH BINTI ENTING (ALM)         V594789
17. JKG 004 AZWIR IDRIS BIN H.IDRIS                 V262904
18. JKS 016 BARTINI BINTI SUMODIHARDJO BRAHIM       V587161
19. JKS 025 SAEFUL HIDAYAT,DRS BIN H.ROMLI         S768741
20. SOC 004 SARDJU DIRJO SUHARTONO BIN DIRYO S V535946
21. SUB 022 DAMAN HURI BIN ABDUL FATAH             V490083
22. BDJ 006 SITI  JAMILAH BINTI CHOLID HASYIM       U854116
23. PDG 009 HARDI BIN BANI                         V692009
24. MES 016 H MHD SUWANDI HARUN NST BIN HARUN N T631600
25. PLS 000 PALAGAU SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN DG U984772
26. UPG 015 LAHAME HAMZAH BIN LAOBASE               V378080
27. JKS 005 ANAH BINTI H. DAMANURI                 V579090
28. JKS 030 ACHMADI BIN KASIDI KARTOMIHARDJO       V584674
29. SUB 019 MUNASID BIN MUNIRAN                     V514055
30. MES 013 MUSA NASUTION BIN H ARSYAD             V727071
31. JKS 033 RD WIWI WIARSIH BINTI RD H IBRAHIM W V602018
32. SUB 014 AMAQ MAREAM BIN JAMIN                   V658712
33. UPG 012 YAHYA WANCI BIN USMAN                   V116303
34. SUB 054 DIMYATI BIN H MANSUR                   V503218
35. JKS 056 NANI BINTI RAMIN                       U921894
36. UPG 023 ABDULLAH GAFAR BIN LA DJIRAH           V555988
37. JKS 004 DIDI MAHPUDI BIN SULAEMAN H.           V588113

No. Kloter Nama Jemaah Haji No. Pasport

38. UPG 014 SAHABU BIN KAUNI                       V635210
39. MES 010 KARIM BIN ALI                           V734235
40. BDJ 004 SAM’AH BINTI SIDIK                     V032357
41. PLM 011 MUNZIR BIN REKAP                       V678562
42. JKS 057 KUMAENAH BINTI NAJAT                   V598928
43. BTH 003   A. DATUK PARMATA KAYO BIN RIVAI         V299433
44. UPG 015 HASMA ABIDUL IBAAD BINTI ABIDUL         V815507
45. BTH 021 SUPRIHATI BINTI SUPATMO KABUL           V471343
46. JKS 059 UKING BIN SAID                         V588625
47. MES 019 NURBAEK SIREGAR BINTI MANGARAJA INDUK   V729344
48. JKS 039 UNAH BINTI NAIM                         V186904
49. BTH 014 RD.A.RIFA’I BIN IBRAHIM                 V628786
50. BTJ 012 HASNAH BINTI MOHD. SALEH               V373872
51. JKG 029 HASYIM BIN ABU KHOIRI                   V408843
52. PDG 006 BAIDAR BINTI NAK IYAT                    V663095
53. JKS 026 H.SYURIEF ABDUL MU’THI BIN ABDUL MUKTI V574888
54. JKS 062 PENDI SUKARDJA BIN ATMA                 V571618
55. SOC 061 MOHAMAD DAHURI MARJUNED BIN MAD S V540119
56. JKS 034 TARWIYAH BINTI WIHARJA                 V586128
57. PLS 000 ALI DJAKFAR BIN SYECH ALI               S330948
58. JKG 030 ERLANGGA PATTOPANG BIN BAHAR JALAL     V097000
59. SOC 038 ABDUL ROCHMAN BIN KALYUBI               V549774
60. BDJ 003 SITI KODRIYAH BINTI M.KURDI ARIEF,H     V666230
61. SUB 020 KHOLIFAH BINTI AMIN ZEN                 V490118
62. UPG 016 SITTI SALMAH, A.MA.PD BINTI NACI       V694821
63. JKS 026 MISNEN BIN KASTAM                       V574675
64. JKG 311 GUNAWAN BIN WIDAYAT SASTRO DIWIRYO     W026188
65. BDJ 003 SITTI NORMA BINTI TUNRU                 V202392
66. JKS 019 SITI MARIYAH BINTI RO’I                 V604931
67. SOC 055 PARSITO BIN JOYO DIKROMO               V528604
68. MES 008 YAN ABDUL GANI LUBIS BIN H.NURDIN LUBIS V730913
69. SUB 024 MATAWI BIN RADIMAN                     V485156
70. JKG 271 HINDUN BINTI ABDUL BASKAR               V804489
71. SUB 056 ARUDJI MARTOHARDJO BIN MARZUKI   V520224
72. BTJ 010 SULAIMAN BIN IBRAHIM                   V376792
73. JKS 059 SITI BINTI RUMINTA                     V591103
74. JKG 004 URANI BIN SAMAN                         V758514
75. BTH 015 SARIP BIN SALEH                         V412281
76. SOC 074 MARDIYAH BINTI H.MUHTAR                 V547760
77. SUB 052 SLAMET DARMINTO BIN SOMO KADENI         V517477

No. Kloter Nama Jemaah Haji No. Pasport

78. UPG 012 ZAINAL ARIFIN HS BIN H HIBBUSYAM       V200140
79. SUB 009 ISFAATI BINTI H ABDUL GAFUR             V506073
80. BPN 004 HUSEN TUHAREA BIN HASAN TUHAREA         V024570
81. JKS 016 APUDIN BIN APUN                         V601788
82. PDG 010 SAUNAH BINTI RIAMAN                     V456984
83. SOC 020 SUBIYATI BINTI DARMOREJO               V553127
84. JKG 007 SUTIYO BIN MANGUN SUGIANTO             V673122
85. JKG 034 HAWARI BIN H.SADELI                     V760422
86. SOC 054 MAUZUN DAMURI BIN DAMURI               V524802
87. SOC 045 RR.ST.CHOMSATUN BA BINTI ABD RIFA’I     V847366
88. UPG 008 SAFAR BIN BISNU                         U848065
89. UPG 025 SUMIYATI BINTI SUDARMAN                 T873491
90. JKS 053 HAERIAH BINTI DARIP HAJI               V976190
91. BTH 012 IDRIS BIN SUJARI                       V496646
92. SOC 085 SLAMET BIN AMAD SAROJA                 V537681
93. SUB 032 MUNIRAH BINTI ASWAN                     V930690
94. JKG 048 MOMOH BINTI SYAMSUDIN                   V805470
95. PLM 020 ERYUNA BINTI SELAMAT                   V674282
96. BPN 004 SAID FALUGAH BIN UMAR                   V024461
97. JKS 086 ALI FATAH BIN AHMAD HAJI               V600014
98. JKS 063 RATMITA BINTI MADKUR                   V575333
99. BTJ 013 TGK MUHAMMAD HUSEN KASEM BIN KASEM   V626076

No. Kloter Nama Jemaah Haji No. Pasport

100. PLS 000 TAMIMAH BINTI MUH ZEN                    S214674
101. PLM 020 SAWEN BINTI SAMU KARTA             V428252
102. BDJ 017 GUSTI JOHANSYAH SALEH IMAS BIN GUSTI S V793945
103. BTH 012 JUMINI BINTI ABDULLAH REJI             V495838
104. SUB 058 SHOLIKIN S BIN DAMIRI                   V518422
105. JKS 005 TITI KAWITI BINTI DASUKI               V578554
106. PDG 005 HASAN BASRI BIN MUTI                   V628167
107. JKG 011 SUDARMANTO BIN HAMDANI                 U877242
108. PLM 005 FATIMAH M BINTI HM.MANSYUR             V677428
109. SUB 057 SAMINA BINTI ENJO                       V832032
110. SUB 037 DWI MAZIYAH PURBNAMAWATI DRA BINTI B362935
111.       JKG 043 MILASIH BINTI TASMAT SLAMET             V647657
112. SUB 070 KASIYAH BINTI SUKARNI                   V509525
113. SUB 021 MAULUTIN BINTI MAS NUCH                 V486040
114. UPG 039 MUH HISQIL BIN H TAYYEB                 V833502


No. Kloter Nama Jemaah Haji No. Pasport

115. SUB 047 EMMAR SITI AMINA BINTI SALEH           V520050
116. SOC 021 SAADAH BINTI SURATMAN                   V552731
117. PLS 000 MIRA ABDUL HALIM KATANNI BINTI KATANNI U983725
118. SUB 012 SITI MARYAM BINTI ABDURRAHIM           V658630
119. SOC 014 SUKAHERI BINTI KARSIMAN                 V541786
120. JKS 053 ENGKOS KOSASIH BIN AHMAD               V586620
121. SUB 069 RATMI BINTI MURADI                     V509417
122. SUB 083 MASIAH BINTI REMPO                     V681824
123. SUB 009 MUSLIMAH BINTI MUHAMMAD                 V505481
124. BTH 017 SUHARTI BINTI JOYO SUFARTO             V709817
125. PLM 010 NAPISA BINTI DAENG PAREBBA             U847204
126. BTH 001 H.DJAMUDDIN MUHAMMAD BIN MUHAMMAD     V825997
127. UPG 012 ABDUL RAUF RUMANAIS BIN ABD RAHMAN R V200151
128. BTH 020 HAWATI BINTI MAHLI                     V469680
129. UPG 026 SITTI ASRI BINTI AHA JIHASANG           V558826
130. BTH 015 ROHAYA BINTI PATRO                     V412381
131. JKS 086 HARRY PAMUNGKAS BIN SOEDEWO             V286241
132. SOC 056 SANGGROK BIN JAMIN                     V530349
133. SUB 016 MATALI BIN KIDIN                       V481868
134. MES 018 AHMAD JALI SARAGIH BIN MUHAMMAD ARIF   V903330
135. PLS 000 SOETOMO WAHAB RASI BIN WAHAB           U821917
136. SOC 045 DARMOSUWARNO BIN KROMOSEDIRO           V407539
137. UPG 001 MUH BACHRI ADAM BIN H.ADAM.A           V559613
138. SUB 051 ABD GANI BAKRI BIN MUKARWI             V518670
139. PLS 000 CHATIMAH AHMADUN N BINTI AHMADUN V460378
140. BTJ 004 KAMARUL HAMZAH BIN SULAIMAN           V375695
141. JKS 037 DINI BIN NIIB                           V599775
142. JKS 045 ASIAH BINTI CASKA                       V598810
143. BPN 016 KARNO BIN ASMOREDJOSAIMAN               V686265
144. PLS 000 ABDUL GANI BIN RAHMAN                   T495312
145. PLS 000 SUTARTI QOMARUL BINTI HAERUDIN         R781724
146. BTJ 009 MISIYEM BINTI TURIMIN                   V623513
147. BTH 012 MARAN BINTI SANIN                       V495815
148. UPG 005 ABD.RASJID DRS BIN HAJJI               V561594
149. SUB 080 NU’AH BINTI WARISO (ALM)               V347498
150. UPG 034 MOHA DG ROWA BIN LIMPO                 V694337
151. JKS 022 KAWI BINTI GONI H                       V588511
152. SUB 089 SRI SOEBRANTIJAH RAMJATUN BINTI RAMSOS V654702

No. Kloter Nama Jemaah Haji No. Pasport

153. PDG 014 YULIMAR BINTI JAIN                     V663312
154. SOC 010 SAMIARJO TASIKIN BIN TARSAN             V539916
155. UPG 026 NAWALIAH BINTI DEMMA                   V558875
156. UPG 034 MADDI LAU BINTI TAPPARAN               V563710
157. JKS 019 AMAR KADARISMAN BIN M. ODO             V580194
158. SOC 070 SUTINI BINTI SUKARTO                   V551904
159. UPG 027 AONA BINTI ANDI YASIN                   U659242
160. PLS 000 SUKIRMAN BIN WIRYO SENTONO             V033836
161. JKG 011 JUNAINA BINTI M. KOSIM                 V409568
162. MES 002 MUHAMMAD DIN LUBIS BIN MALIM SOBAR     V722479
163. PLM 005 HAMIDAH BINTI H. NANANG HAN             V676873
164. BDJ 011 NURSIHAN BINTI SALMAN                   V668455
165. PLM 021 IZZAH BINTI HASAN BASRI                 V428001
166. MES 008 KOSIM BATUBARA BIN ZAINUDDIN BATUBARA V721585
167. JKG 043 ALI MARKUS BIN ELIYAS                   V648283
168. PLM 006 PAIKO BINTI GOFAR                       V428643
169. JKS 050 SISWOYO S BIN H MAHMUD (ALM)           V591576
170. SOC 021 ISMAN BIN MARDAN                       V553007
171. PLM 019 HASANAH BINTI HUSIN                     V675467
172. SUB 066 MESIYAR BIN KROMOKARSO                 V491644
173. JKS 053 TURAH BINTI WARSA                       V602570
174. BTH 011   A. HANIFAH BIN GIAM                     V708939
175. MES 007 SAHRIN USMAN BIN USMAN                 V728745
176. BTJ 012 ROSMINAH BINTI YAKOB                   V623695
177. JKG 311 MUCHTAR RACHAD SH BIN H MATRAHAD       V969238
178. SUB 089 DRS.SOETADI, HS. BIN M. CITRO           V654734
179. JKS 065 EDOH BINTI SUKARMI                     V577744
180. PLS 000 ARMANIAH BINTI ITAR ABDULLAH           T978865
181. BTJ 006 KASEH JAILANI BIN GONJE                 V372463
182. JKG 006 SISWANDI BIN AMAT SUJATIMPAL           V706083
183. PDG 008 NAHARUDIN BIN ALI AMIN                   V692053
184. JKS 083 IYAT MARYATI BINTI WINATA               V601785
185. JKS 065 RUSMI BINTI SAROJI                     V577743
186. SOC 021 AMAT DASUKI BIN AMAT RAWI               V552672
187. SUB 039 PARNO BIN ASMO REDJO                   V517189
188. SUB 085 ABD. AZIZ BIN SAWI                     V516750
189. PDG 014 RAZALI BIN ALWIS                       V662300
190. SOC 008 SOENOTO BIN ABDUROKHIM                 V547167
191. SUB 075 MISRI BIN SANIMAN                       V018325
192. SOC 019 CHOLID SUHENDRO BIN MUHAMAD KASBANI     V538112.

dtc/nad

lowongan pekrajaan
Yayasan Internusa Surakarta, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Mengenang (Pendidikan) Guru

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (24/11/2017). Esai ini karya Bandung Mawardi, kuncen Bilik Literasi. Alamat e-mail penulis adalah bandungmawardi@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada akhir abad XIX orang-orang Jawa mulai memiliki cita-cita baru. Sekian orang ingin menjadi guru seperti tuan kulit…